Anmeldelse:

Mange veje til de gode idrætstimer

Denne opslagsbog en fantastisk god mulighed for at påvirke planlægningen af undervisningen i positiv retning og derved mulighed for at skabe ”den gode idrætstime” igen og igen.

Publiceret

”Inspiration til den gode idrætstime” er et godt og præcist materiale, der giver idrætslæreren en hjælpende hånd med en lang række af gode og tydelige ideer til at udvikle den daglige praksis i idrætsundervisningen.

Fakta:

Inspiration til den gode idrætstime

Forfatter: Peter Schmidt

229 kroner

356 sider

Forlag: Books on Demand

Bogen er en opslagsbog, som giver mulighed for at gå på opdagelse i en stor jungle af ideer, forslag og muligheder, der alle giver grobund for at skabe den "gode idrætstime". Dele af bogens indhold vil være nyt og dele vil være genkendeligt, men styrken her ligger i at alt er samlet et sted og det er nemt og overskueligt at søge hjælp til undervisningen, hvis man mangler nogle gode muligheder indenfor bogens indholdsområder.

Bogen indeholder blandt andet afsnit om opvarmning, styrkeøvelser, stafetter, koordinationsøvelser, spil, lege, samarbejde, udstrækning og anvendelse af musik. De enkelte afsnit er opbygget med grundige beskrivelser af praksis, og det er let at forstå indholdsområderne, som let kan integreres i undervisningen. Eksempelvis giver afsnittet om styrkeøvelser masser af gode muligheder i arbejdet med ”hurtige fødder”. Her finder man masser af gode ideer til arbejdet, der vil give et fint grundlag for styrke, koordination, høj puls, smil og bevægelsesglæde.

Der er også gode og indsigtsfulde illustrationer med hvert afsnit således at forståelse gøres endnu mere let. I bogen er det praksisideerne, der er omdrejningspunktet – husk at de pædagogiske og didaktiske begrundelser skal idrætslæreren selv udvikle.

Bogen er skrevet i et godt og præcist idrætsfagligt sprog, der giver læseren gode betingelser for at tage praksiselementerne med i undervisning til forsat god udvikling af faget.

Der mangler dog en bredere litteraturliste til de enkelte afsnit, således at der havde været en naturlig og nem arbejdsgang til at arbejde med fordybelse på de enkelte områder. Her skal idrætslæreren selv søge fordybelse. Ikke desto mindre anbefales til alle idrætslærere i folkeskolen, der søger gode ideer og vinkler på deres idrætspraksis. Bogen vægter ikke det didaktiske og tematiske grundlag for idrætsundervisningen, men materialet giver mange velvalgte praksismuligheder til at lægge ind i undervisningen.