Anmeldelse:

Hårdt og godt

Arbejdsbog, der gør det overskueligt at gå i gang med det 'hårde arbejde' i h&d-lokalet.

Publiceret

Fakta:

Fakta:

Titel: Håndværk og design: De hårde materialer (3.-6. klassetrin)

Forfatter: Mette Hansen

500 kroner:

176 Sider

Forlaget Meloni

Bogen er lige præcis, hvad den giver sig ud for: En konkret disponeret arbejdsbog, der, baseret på forfatterens egne erfaringer og afprøvninger på mellemtrinnet, lægger op til overskuelige forløb inden for delområdet ”de hårde materialer” i faget håndværk og design. Her er valgt træ, træ kombineret med bløde materialer, bark, frisk træ, beton, metal og plast. Dermed er strukturen i bogens anden del, som er baseret på forslag til undervisningsforløb, klar og overskuelig. De omkring 30 undervisningsideer er inddelt i sværhedsgrader, markeret med en til tre små fukssvanse. En fin detalje i den sammenhæng er, at alle de viste ideer er udført af elever. Jeg kunne dog godt undervejs savne en lille uddybende billedtekst hist og pist.

I bogens første del redegøres – også kort og kontant – for fagets formål og kompetenceområder. Herunder introduceres design og ikke mindst flere tilgange til forståelse for, hvad en designproces kan og bør indeholde. Desuden er der korte introduktioner til henholdsvis materiel kultur og innovativ tankegang.

Ud over de mere abstrakte begreber skrives også kort om faglokalets indretning, bl.a. med henvisning til branchevejledningen ”Når klokken ringer”. Det er et godt greb både i forhold til den enkelte lærers egen viden, men også som et brugbart pejlemærke i forhold til skolens ledelse, når der skal argumenteres for økonomi til indretning af faglokaler. Et sidste element i denne sammenhæng udgøres af en beskrivelse af tre værkstedszoner, der med fordel kan etableres i et faglokale eller i et udendørs værksted. Det gælder værksteder til arbejdet med træ, metal og tekstil. Desuden lægges der op til overvejelser over, hvordan værksteder og værkstedszoner kan gøres mobile, hvis der er brug for det, fx på grund af pladsforhold eller skematekniske udfordringer.

De enkelte undervisningsforløb er bygget op over den samme skabelon, undervejs krydret med små informative noter, angivet med et udråbstegn og stikordet 'Bemærk'. På samme måde er flere steder hints til læreren, der ofte afsluttes med en henvisning til en informativ hjemmeside. Så langt så godt

De ca. 30 ideer fremstår som en skønsomt blandet buket af gamle kendinge fra tidligere tiders sløjdlokaler krydret med ideer til nye projekter, primært i metal og beton. Dog har der også sneget sig enkelte ideer med reference til bl.a. skulptur og arkitektur ind blandt forløbene. En god idé, hvis intentionen om en aktiv designproces skal kunne manifestere sig i en fremadrettet og innovation idéudvikling.

Powered by Labrador CMS