Debat

Folkeskolens leder: Støj stresser

Lyt til lærerne, før du bygger nyt.

Publiceret

Støj er et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Og det er et problem, der vokser på de danske folkeskoler. 

Mange lærere arbejder i et lydniveau, som er langt over det anbefalede. Ni ud af ti klasser har et lydtryk på 60 decibel, viser en undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet. Det anbefalede maksimum i et klasselokale er 50 decibel. I gennemsnit er lydniveauet i undervisningen helt oppe på 70 decibel. 

Støj gør mennesker syge. Det ved vi fra generel forskning i støjproblemer, som viser en direkte sammenhæng med alt fra hovedpine og søvnforstyrrelser til forhøjet blodtryk, stress, angst og visse kræftsygdomme. 

Der er ikke forsket i, om det gælder støj fra børnestemmer. Men når man kigger på de to skoler, vi besøger i dette nummer af Folkeskolen, så bliver det tydeligt, hvad støj betyder. 

I 2015 blev Skolen i Sydhavnen kåret til Årets Skolebyggeri. Skolen er anerkendt for sin arkitektur, men lærere og pædagoger fortæller, at der er ét alvorligt problem: støj. Centralt i skolen er en stor og højloftet aula, hvor de cirka 200 elever spiser frokost hver dag. 

Den didaktiske tanke er god. Pædagoger og lærere spiser sammen med eleverne, og det giver mulighed for at tale om maden. Men reelt er støjniveauet så højt, at der ikke er tid til meget andet end at arbejde for at begrænse det. Da Folkeskolen målte støjniveauet i frokostpausen, svarede det nogenlunde til en højlydt støvsuger eller en stærkt trafikeret vej

Omvendt er det på Vrå Skole, hvor akustikken er tænkt ind i alt fra bygninger til møbler. Lyddæmpende lofter, møbler og skillevægge er gennemgående på skolen – og lærerne fortæller, at det virker.

Larm er et vilkår, når man arbejder med børn. Ingen forestiller sig, at børn kan være musestille. Men der er nødt til at være rammer og regler, som beskytter de ansatte. Præcis som på alle andre arbejdspladser er arbejdsmiljøet arbejdsgivers ansvar. 

Enten skal skolen bygges, så man tager højde for støjproblemer. Eller også skal der være resurser til at løse dem, når de opstår. Men den vigtigste lære fra Skolen i Sydhavnen må være: Lyt, før du bygger nyt. 

Lærernes erfaringer er dyrebare, hvis man skal begrænse støj.