Skolevægring

Privat onlineskole vil udleje sin platform og lærere til kommuner

Kommuner må ikke betale for, at elever får sygeundervisning hos private onlinetlbud. I stedet tilbyder en privat onlineskole nu at oprette lokale onlineafdelinger til den enkelte kommune.

Publiceret

I de senere år er der opstået en række private grundskoletilbud på nettet, hvor man kan købe onlineundervisning. Men i november sidste år skrev Børne- og Undervisningsministeriet til alle landets kommuner og indskærpede, at kommunerne må overlade hverken den almindelige folkeskoleundervisning eller specialundervisning til private virksomheders onlineundervisning. Det betød en brat ende på skolegangen for et stort antal børn med skolevægring. 

Men nu melder en af de private onlineskoler sig på banen med et nyt tilbud til kommunerne. De kan købe sig ind på Skolen Onlines platform og oprette deres egen lokale onlineklasse dér.

"Kommunerne kan vælge at anvende egne undervisere eller leje Skolen Onlines erfarne fagpersonale", forklarer stifter og adm. direktør for Skolen Online i Haslev, Tanja Schjellerup.

"Vores nye initiativ tilbyder kommuner unikke online uddannelsesmuligheder, som styrker lokal undervisning og fremmer fleksibilitet i skolesystemet", siger hun i en pressemeddelelse.

"Vores mål er at styrke kommunernes mulighed for eget kommunalt setup til særligt sygeundervisning og supplerende undervisning til de elever, der står med behovet. Samtidig ønsker vi at gøre det tilgængeligt over hele landet. Ved at tilbyde kommuner adgang til vores ressourcer og erfaring, håber vi at bidrage til at skabe mere fleksible og inkluderende uddannelsesmuligheder for alle elever og med det bidrage til at flere lykkes med mere."