Man melder ud, at man vil afskaffe nationale test og elevplaner – men med et klassisk politikertake har man alligevel ikke rigtig tillid, så man afskaffer det og erstatter dem med noget andet, siger Nye Borgerliges Mette Thiesen, der selv er tidligere lærer.

Mette Thiesen, Nye borgerlige: Politikerne skal holde fingrene væk

Valg 2022: Folkeskolen.dk har stillet fire centrale spørgsmål til repræsentanter for hver af de 14 opstillede partier.

Publiceret Senest opdateret

Skal skoledagens længde sættes ned, så eleverne får færre skoletimer?

”Ja, skoledagen blev alt for lang med folkeskolereformen. Men det er noget, vi mener skal lægges ud til at den enkelte skole. Vi mener jo, at der skal være et nationalt curriculum over grundlæggende ting, du skal have lært i folkeskolen, og der har jeg stor tillid til, at fagpersonerne på den enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelsen, som jo består af forældre, kan finde ud af at tilrettelægge skoledagen, så eleverne lærer det, de skal”.

Skal Folketinget sikre et fælles minimumsniveau for kvaliteten i den danske folkeskole?

”Vi mener, den eneste reelle måde at sikre en god skole er ved, at pengene følger det enkelte barn. Vi vil ligestille fri- og folkeskoler, så alle skoler er frie. Så vil vi overlade det til fagpersonerne at lave den bedst mulige skole, og så vil familierne vælge de gode tilbud til og de dårlige fra”, siger Mette Thiesen og mener, at hvis en skole trods hjælp og opmærksomhed bliver ved at levere så dårlig kvalitet, at eleverne falder fra, så må den helt naturligt ende med at lukke.

”Det her skal ikke ligge hos kommunerne, for når de sparer på kernevelfærdsområderne bliver der enormt storforskel fra kommune til kommune og fra skole til skolet. Samtidig vil politikerne på Christiansborg gerne ensrette skolerne, og det tror jeg ikke, de bliver bedre af. Derfor vil vi sætte skolerne fri – jeg tror ikke, det er nøjagtig den samme skole, der er brug for i Hirtshals og Hørsholm, men det har jeg stort tillid til, at fagpersonerne selv kan klare”.

Stod det til Mette Thiesen, blev lærerlønningerne også gerne sat fri, men det er ikke noget, hun på nogen måde mener, Christiansborg-politikerne skal blande sig i – det er op til arbejdsmarkedets parter.

Den stigende mistrivsel blandt børn og unge er det, vores læsere gerne vil have højt på dagsordenen op til dette valg. Hvad mener du, man fra Folketingets side kan gøre i forhold til inklusionsudfordringer og mistrivsel i skolen?

”Først og fremmest skal vi have rullet inklusionsreformen helt tilbage, og hele det specialiserede område skal ud af kommunerne. I stedet skal der være en objektiv visitation på handicapområdet, hvor det er fagpersoner, der vurderer behovet”.

”Vi er gået til psykiatriforhandlingerne med et ønske om at få genindført cand.pæd.psyk.-uddannelsen, så skolelærere kan videreuddanne sig til skolepsykologer. Vi vil nemlig have skolepsykologerne tilbage, så man hurtigt og effektivt kan sætte ind, når et barn har behov, hvad enten det er midlertidigt, eller det er et barn, der skal videre i specialundervisningssystemet”.

Skal partnerskabet Sammen om skolen med politikere og skolens parter fortsætte efter et valg?

”Ja, jeg synes, det giver rigtig god mening med et partnerskab, der drøfter de overordnede linjer”, lyder svaret fra Mette Thiesen.

Men når man spørger hende, om partnerskabet har leveret de ønskede resultater, er svaret et andet:

”Nej, på den måde er det ikke lykkedes – men det er politikernes skyld. Man melder ud, at man vil afskaffe nationale test og elevplaner – men med et klassisk politikertake har man alligevel ikke rigtig tillid, så man afskaffer det og erstatter dem med noget andet. Politikerne skal holde fingrene væk og overlade det til fagpersonerne at bestemme, hvordan man laver god skole”.