Fravær er ikke bare fravær

De studerende på Skive Seminariums stamhold 21.1 passer ikke undervisningen lige godt, men der er forskellige grunde til ikke at møde op, og nogle af dem er måske gode

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tirsdag klokken 12.20 og tid til pædagogik for stamhold 21.1 på Skive Seminarium. 13 af de studerende på lærerstudiets tredje år er til stede, da timen begynder, fem minutter senere er tallet oppe på 19. Flere dukker der ikke op, selvom der er 27 navne på holdlisten.

Fremmødet er helt normalt.

»Til at begynde med gik det nogle af lærerne på«, siger en af de studerende, Ann-Merete Madsen Kofod. »Skuffelsen var tydelig at se, og de kunne sige: Når her ikke er flere, så må vi udsætte det, vi skulle have været i gang med. Men vi sagde, at det ikke skal ødelægge det for os andre, at nogen er fraværende. Det har lærerne taget til sig. Nu bliver undervisningen altid gennemført som planlagt«.

De studerende har de sidste 2 uger på opfordring fra Folkeskolen skrevet ned, hvor mange der er til stede i undervisningen, og hvor meget den enkelte studerende selv deltager.

21 har fulgt opfordringen. Af dem har kun syv været til stede i alle timer. Resten har været fraværende fra en enkelt lektion til otte ud af ti arbejdsdage.

Stine B. Sørensen sætter rekorden i lavt fremmøde. Hun har kun været på seminariet to dage. Resten af tiden har hun arbejdet som vikar på en folkeskole.

»Det er ikke af økonomiske årsager«, siger hun. »Jeg har valgt selv at tilrettelægge mit studium, og da jeg fik en chance for at blive vikar på en progressiv skole, valgte jeg at springe til. Man får en helt masse ud af at være vikar, som man ikke får ud af praktikperioderne. Der er man for beskyttet«.

Ikke dovne sataner

De mange fraværsdage betyder, at hun er gået glip af nogle diskussioner, men man må prioritere.

I Danmarks Evalueringsinstituts rapport taler man om, at det høje fravær er udtryk for slaphed, og at der er noget galt, når samfundet ofrer mange penge på undervisning, som ikke bliver brugt. Hvad siger du til det?

»Jeg kan godt se den samfundsøkonomiske vinkel, men vi er ikke bare nogle dovne sataner. Jeg mener, at jeg gør det rigtige, og at det vil være forkert, hvis man indfører mødepligt. Det vil lægge en del af ansvaret for den enkeltes studium over på administrationen, hvilket er uheldigt«, siger Stine B. Sørensen.

Morten B. Nielsen er ved at indrette familiens udhus. Derfor var han fraværende en fredag og en mandag. En sygedag har han også haft.

»Det er kun en periode, hvor jeg ikke er der så meget, så går jeg igen op på fuld skrue. Det kniber ikke med at følge med, og holdkammeraterne er flinke til at fortælle mig, hvad der skal huskes, så det gør ikke så meget«, siger han.

Det første år var det store fravær et problem, fordi der skulle fremlægges mange ting i undervisningen. På tredje år går det ikke ud over holdets samlede udbytte.

»I en del grupper er man trætte af fravær«, siger Morten B. Nielsen. »Det er svært at tvinge folk, men man kan prøve ved at indføre forløb med mødepligt«.

Marie Højegaard har det ikke godt med at have været væk fem dage. En dag var hun syg, fire dage var et af hendes to børn syge, og en dag holdt familien børnefødselsdag.

»Det er ikke godt, men når man er alenemor, er det vilkårene. Jeg har mistet nogle diskussioner, men føler mig ikke bagud, fordi jeg læser det, der skal læses«, siger hun.

Indførelse af mødepligt ville ikke æn­dre på Marie Højegaards fravær, men nogle studerende kunne måske have godt af at blive tvunget til at møde op.

Ingen registrering

Malene Gjørup er uenig. Hun tror ikke, at vejen frem går over registrering af, hvem der er til stede.

»Det vil ikke øge engagementet, og det kunne hænde, at man sorterede nogle fra, som en dag bliver gode lærere«, siger hun.

Hun har været til stede i alle timer, fordi hun »ikke vil gå glip af noget«, men har man en god grund, er det okay at blive væk.

»Problemet er dem, der er meget fraværende, fordi de vælger at lave alt muligt andet. Dem har jeg ikke så meget til­overs for, når vi skal samarbejde. De må selv gøre en indsats for at følge med.

De meget fraværende og meget lidt engagerede bliver udplaceret, mener både Malene Gjørup og Ann-Merete Madsen Kofod.

Det giver sig udslag i, at de, i de tilfælde hvor de studerende selv kan bestemme, ikke kommer med, der hvor tingene sker.

»Hvis nogen har svært ved at møde op til undervisning, kan de sikkert heller ikke passe gruppearbejdet. Derfor bliver der dannet kliker. Man søger dem, der yder den indsats, som man selv yder«, siger Ann-Merete Madsen Kofod.

Opdelingen skaber mangel på homogenitet, fordi de meget fraværende ikke kan gøre andet end at tage imod, når de er til stede, mens de andre kan deltage i diskussionerne. Det går lidt ud over alle, men meget ud over dem, der mangler engagement.

»Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, hvordan de, der er så lidt engagerede, kan være rustede til at blive lærere. De lærer ikke at indgå de mange kom­promiser, som pædagogisk samarbejde kræver, de opøver ikke deres retoriske evner eller at arbejde i team, og de må stå ret uforberedte, når der skal løses konflikter mellem elever. Det må give et gevaldigt praksischok«, siger Ann-Merete Madsen Kofod.

Hun mener, at kimen til det slappe fremmøde lægges første år, der er det mest afslappede.

»Flere timer i begyndelsen af uddannelsen. Så vil folk finde ud af, at der skal bestilles noget«, siger hun.

Ann-Merete Madsen Kofod var til stede i alle timer i løbet af de 14 dage.

folkeskolen@dlf.org

Baggrund

Danmarks Evalueringsinstitut, Eva, anbefaler i sin rapport om læreruddannelsen, at der bliver indført en model for de studerendes deltagelse i uddannelsen, der kombinerer mødepligt med mere selvstændige studieformer. Årsag: En stor del af de studerende deltager meget sporadisk i undervisningen. »Slapheden er udtalt«, som formanden for udvalget bag rapporten, Jens Rasmussen, har udtalt til Weekendavisen.

Folkeskolen har kigget nærmere på, hvad de studerende laver, når de ikke er til undervisning, og hvad det betyder for udbyttet af undervisningen.

På Skive Seminarium er der deltagelsespligt, men ikke generel mødepligt. Der er dog mødepligt i praktik og i efterbehandling af praktik.

Procenter

Så meget har de studerende selv været fraværende, og så stort har det samlede fravær været i de forskellige fag, som de studerende fra stamhold 21.1 har:

Eget fravær = 26 %*

Samlet fravær = 32 %

Årsag til fravær:

Fritidsarbejde: 5 %

Lærervikar: 27 %

Egen eller barns sygdom: 35 %

Anden studieaktivitet: 14 %

Andet: 18 %**

* Der kan ikke skelnes mellem fravær i en lektion og fravær en hel dag.

** Andet dækker over begrundelser som »undervisningen er dårlig«, »kan ikke komme hjem efter timer«, »skulle forberede mig«, »i gang med byggeri«.

Powered by Labrador CMS