Sognepræst i spidsen for skoleråd

Ulla Tørnæs har udpeget Kathrine Lilleør som formand for Grundskolerådet

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsminister Ulla Tørnæs har udpeget Kathrine Lilleør, sognepræst i landsbysognene Slagslunde og Ganløse nordvest for København, som formand for det nye Grundskoleråd, der træder i stedet for Folkeskolerådet.

Kathrine Lilleør er også medlem af Etisk Råd, den kristne formand for Jødisk-Kristent-Muslimsk Forum og anmelder på Berlingske Tidende. Men i skolesammenhæng ser hun sig selv som lægmand, selvom hun var vikar på en friskole, mens hun læste teologi, og blandt andet har været klasselærer i en 8. klasse: 'Når jeg har sagt ja til at blive formand for Grundskolerådet, er det, fordi jeg som så mange andre forældre gerne lægger et stykke arbejde i mine børns skolegang. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, at fagfolk spiller bold op ad nogle lægfolk indimellem - præcis som menighedsrådet i min egen faglige sammenhæng', fortæller Kathrine Lilleør, der har tre børn, hvoraf de to ældste går på Slagslunde Skole.

Protest mod skolelukninger

I dette efterår har det politiske flertal i Stenløse Kommune arbejdet på at lukke Slagslunde Skole og en anden mindre skole i kommunen, og det fik for nylig Kathrine Lilleør til at skrive i en kronik i JP København: 'Det er jo ikke det, at der skal spares. Det er måden. At man fuldstændig tonedøvt rammer det, som betyder så meget for så mange. Når man uden videre kan jonglere sådan rundt med noget så vigtigt, så må det være, fordi man ikke selv har gået i skole. For jeg vil nødig tro det, der er værre. Nemlig at lyden af ord som skattestop og bundlinje gør hjertet så hårdt på mine lokalpolitikere, at de fortrænger, hvad det vil sige at gå i skole. Hjerteløse er de vel ikke. Men et eller andet sidder løst i Stenløse, og det er ikke kun de små skoler'. Nu skal hun så være formand for et rådgivende organ, som også tæller folk som professor Niels Egelund og formanden for KLL's Børne- og Kulturudvalg Bjørn Dahl, der begge har meldt lysende klart ud, at de mener, at kommunerne bør lukke de små skoler og samle kræfter og økonomi om at give et godt skoletilbud på de store skoler.

'Mit læserbrev handler om nogle konkrete lokale forhold, om budgettet i Stenløse og om en landsby med et voksende børnetal, og det tror jeg næppe, at nogle af rådsmedlemmerne har forholdt sig til', siger Kathrine Lilleør. 'Men vi sidder heller ikke der for at være enige - vi sidder der for at have nogle konstruktive samtaler, og det får man der, hvor meninger brydes'.

Grundskolerådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren i spørgsmål om folkeskole og ungdomsskole - dels spørgsmål, ministeren beder rådet diskutere, dels spørgsmål, som rådets faglige ekspertise mener, der er grund til at diskutere.

'Og det er bestemt ikke mit indtryk, at Ulla Tørnæs ønsker at bruge rådet til at blive bekræftet. Jeg er partifri - politisk indflydelse må man søge et andet sted', siger Kathrine Lilleør.

Grundskolerådet

I sidste uge nedsatte undervisningsministeren Grundskolerådet, der skal træde i stedet for Folkeskolerådet, som ikke har været i funktion det seneste år. Ministeren har udpeget formanden, sognepræst Kathrine Lilleør, og to faglige eksperter, professor Niels Egelund og fil.dr. Poul Skov, Danmarks Pædagogiske Universitet. De øvrige medlemmer er udpeget efter indstilling fra forskellige organisationer. DLF havde indstillet formanden for pædagogisk udvalg Jørgen Stampe og formanden for Lederforeningen Jens Færk, men da ministeriet ønsker, at der udpeges lige mange kvinder og mænd, har Lederforeningen i stedet peget på næstformand og formand for Lederforeningens pædagogiske udvalg Lotte Hansen.

Det nye Grundskoleråd består af:

Kathrine Lilleør - formand

Bjørn Dahl - KL

Bente Møller - medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Thomas Damkjær - landsformand for Skole og Samfund

Solveig Gaarsmand - næstformand for Skole og Samfund

Michelle Holst - DUSK-net

Martin Justesen - landsformand for Folkeskoleelevernes Landsorganisation

Knud Nordentoft - Danmarks Skolelederforening

Janne Gaardhøje - Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Lotte Hansen og Jørgen Stampe - Danmarks Lærerforening

Lis Særmark Thomsen - Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere

Henning Pedersen - BUPL

Kirsten Berntsen - Børne- og kulturchefforeningen

Anette Nisbeth - Amtsrådsforeningen

Lise Skanting - Erhvervsuddannelsesrådet

Endnu ikke indstillet - Rådet for de Gymnasiale Uddannelser

Karenlene Ravn - Rådet for de grundlæggende Social- og sundhedsuddannelser

Søren Mølle r - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

Niels Egelund og Poul Skov - Danmarks Pædagogiske Universitet.

Powered by Labrador CMS