Bliv bedre med elektronisk kinabog

Vejledning over nettet hjælper lærere med at finde nye resurser og støtte til at reflektere over tavs viden og muligheden for at udvikle den

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et værktøj, der tvinger dig til at tænke over din måde at undervise på og gøre op med indgroede rutiner, som måske har siddet på rygraden i årevis. Et sådant værktøj er Den Elektroniske Kinabog, et nyudviklet efteruddannelsestilbud, der har kørt som forsøg med støtte fra ITMF IT, Medier og Folkeskole på syv skoler i Svendborg. Det kommer der nu en bog ud af, ligesom Kinabogen kører videre med nye vejledningsprojekter til foråret.

En af skolerne, som var med i forsøget, var Nordre Skole, hvor lærerne Mette Langaa Pedersen og Ulla Larsen har været med fra starten. De kører specialundervisning på skolen, hvor de underviser i stave- og læsekurser i 3. til 9. klasse, og det er i den forbindelse, de har brugt bogen.

»Den tvinger dig til at tænke over, hvad du mener, og du er nødt til at udtrykke dig klart«, siger Mette Langaa.

Bogen er et vejledningsprogram, der består af to dele. Det hele foregår på internettet. En såkaldt SMTTE-model (Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering) og en vejleder i den anden ende. Læreren taster oplysninger om et bestemt problem ind i SMTTE-modellen. I den anden ende sidder en uddannet vejleder, som stiller opklarende spørgsmål, så læreren reflekterer over sin undervisning og i sidste ende giver en mere kvalificeret undervisning. Det virker, ifølge Mette Langaa og Ulla Larsen.

»Når man skal have sine tanker ned på skrift, skal man til at sætte ord på, og det er meget effektivt«, siger Mette Langaa.

Også Annette Danbjørg, pædagogisk konsulent i Svendborg og projektleder på kinabogen, er tilfreds.

»Der er et meget stort læringspotentiale i at arbejde med refleksion på den her måde. Egentlig har vi kun nået at udvikle konceptet, men potentialet er der helt klart«, siger hun.

»Tankerne bliver sat på skrift. Oveni kommer vejledningen, der sætter noget på plads og kommer ud i kroge af din tankegang«, siger Annette Danbjørg.

»Der bliver pludselig kastet lys på noget, som du ellers ikke kan sætte ord på. Du finder dine egne resurser og får hjælp til at reflektere over din tavse viden som lærer og får mulighed for at udvikle den«, siger hun.

»Vi har for eksempel arbejdet på det i forbindelse med vores læsestrategier. Hvad gør jeg for at få det til at lykkes bedre? Det er det overordnede mål, man fylder ind i SMTTE-modellen sammen med nogle supplerende oplysninger«, siger Ulla Larsen.

»Her er det så, at vejlederen tager over og stiller uddybende spørgsmål, fordi han, ud fra det vi har skrevet, kan se, hvor der mangler noget«.

Vigtigt samspil med vejlederen

Kinabogens SMTTE-model tvinger læreren til at gøre sig tanker om, hvad det er, man gør i sin undervisning, i modsætning til blot at køre på rutinen. Men det er ikke nok, at det virtuelle værktøj er godt. Der skal også sidde kompetente folk i den anden ende. I Ulla Larsens og Mette Langaas tilfælde var deres vejleder selv uddannet lærer med erfaringer i specialundervisning.

»Vi kom hurtigt til at tale det samme sprog, og vi var ikke bange for at misfor-stå hinanden, fordi vi havde samme baggrund«, siger Ulla Larsen.

»Det skal være nogle meget fagligt dygtige og lydhøre folk, som sidder på den anden side, fordi man skal føle sig tryg«.

Det betød også, at de ikke udelukkende arbejdede på nettet. Inden projektet gik i gang, mødtes de personligt med vejlederen. Det giver en større forståelse og tryghed lærer og vejleder imellem.

Ifølge dem er det et sammenspil mellem SMTTE-modellen og vejlederne, som giver udbytte.

»SMTTE-modellen tvinger dig til at tænke og udtrykke dig klart, og når vejlederen kommer oveni og stiller opklarende spørgsmål til det, man har skrevet, virker det rigtig godt«, siger Ulla Larsen.

Annette Danbjørg er enig i, at vejlederrollen er meget vigtig.

»Da vi gik i gang, var vejlederrollen ny, og den arbejder vi stadig med. Det er helt tydeligt, at bare fordi man er en god matematiklærer, så betyder det ikke, at man også er en god vejleder. Det er en uddannelse i sig selv«, siger hun.

Indkøringsproblemer

Kinabogsprojektet var opdelt i to faser, hvor den første fase varede fra juni 2002 til april 2003, hvorefter det blev evalueret. Anden del varede fra august 2003 og blev afsluttet i december 2003.

Første del var kun udviklingsfasen, og det var således et ufærdigt produkt, lærerne blev præsenteret for. Derfor gik stort set hele første del med at skabe Kinabogen, og først i anden del kom den reelle vejledning ind i billedet.

Det gav anledning til en del frustrationer, men har alligevel været givende, mener Ulla Larsen og Mette Langaa, som har været med helt fra bunden. To gange 60 timers efteruddannelse var der afsat.

Da de blev spurgt, om de ville medvirke i projektet, var de ret skeptiske, for de havde begrænset erfaring i at arbejde med it. Faktisk fik de først pc-kørekort under projektet. Det gav i starten en del problemer, men efterhånden som det skred frem, kom der mere glid i processen.

»Vi var elektroniske analfabeter, da vi gik i gang, og derfor var der nogle formuleringer og ikoner, som vi ikke forstod«, siger Mette Langaa.

Derfor var det vigtigt, at Kinabogen blev så enkel og entydig som muligt, så alle var i stand til at bruge den.

»Man skal have modellen inde på rygmarven, før man kan bruge den, og derfor er det vigtigt, at værktøjet på computeren er så brugervenligt som muligt«, siger Mette Langaa.

Stort læringspotentiale

Ifølge de to lærere har bogen givet dem noget ekstra. Og selv nu, hvor projektet er afsluttet, bruger de programmets SMTTE-model.

»Kinabogen har skubbet til den måde, jeg tænker på, og måden, jeg arbejder på. Jeg er blevet bedre til at åbne op«, siger Ulla Larsen.

»Du bliver en bedre lærer af at reflektere over din egen praksis, og det hjælper bogen dig til. Både gennem spørgsmål i modellen og gennem de opklarende spørgsmål, der kommer fra vejlederen«, supplerer Mette Langaa.

»Jeg tror på, at det her er fremtiden, og det er en billig og nem måde at sende folk på efteruddannelse på. Det foregår hjemme på skolens computer, og man kan bruge det, når man vil og har brug for det«, siger Ulla Larsen.

Annette Danbjørg er netop nu sammen med syv andre i gang med selv at uddanne sig til vejleder til nye kurser, der skal køre i Svendborg. Det bliver med fokus på biologiundervisningen og projektarbejde. Samtidig er hun i gang med at skrive en lærebog om virtuel vejledning på baggrund af erfaringerne med Kinabogen.

jrjohansen@dlf.org

Kinabogens elementer

Den Elektroniske Kinabog består af en række forskellige elementer:

En individuel logbog til notater

En skabelon, som bruges til planlægning af undervisningsforløb

En præsentationsdel, hvor læreren kan se eksempler på kollegernes vellykkede undervis-ningsforløb

En kommunikationsplatform for vejledning. I Svendborg-projektet blev der sat fokus på netop denne del.

Bogens vejledningsdel er en model til refleksion, kaldet SMTTE-modellen. Denne model er inddelt i fem kategorier. Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering. Tanken er, at de fem kategorier skal supplere hinanden og derved skabe grobund for større refleksion.

Eksempelvis kan læreren via SMTTE-modellen gennemtænke sammenhængen mellem undervisningens mål, og hvad der skal gøres for at nå målet. Og endelig hvilke tegn man skal se efter for at vide, om målet er nået. Allerede ved udfyldelsen af modellen opnår læreren en refleksion over sin undervisningspraksis.

Powered by Labrador CMS