Dengang

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ved Margit Schaleck

For 50 år siden

Undervisning i aktuel Danmarkshistorie

I Anledning af, at der er udsendt en ny Udgave af Nikoline Helms' Danmarkshistorie, har Knud Kretzschmer skrevet et nyt Slutningsafsnit om Danmark under Besættelsen.

Det er første Gang, jeg har læst en saadan Skildring som Led i en Danmarkshistorie, og Forsøget er efter mit Skøn faldet meget heldigt ud. Opgaven er jo nemlig ikke så ligetil. Det er i og for sig lettere at skrive en Fremstilling paa 10 Tryksider end paa 5, saadan som det her er Tilfældet, endda indbefattet tre Billeder.

Stoffet er inddelt i fire Afsnit, hvoraf det første gaar til 29. August 1943, andet Afsnit til 19. September 1944, tredie til 4. Maj 1945, og Slutningsafsnittet skildrer saa de store Majdage. Det er for mig ingen Tvivl om, at Børnene paa de ældste Alderstrin bør lære denne deres egen spændende Tid at kende gennem en sammenhængende Skildring, og forfatteren har netop formaaet at sætte den rette Kulør paa Stoffet.

Svend Harald Henriksen

Folkeskolen nummer 29

juli 1946

For 25 år siden

Fra Cirkulære om seksualoplysning

'Det er ved lovændringen forudsat, at seksualoplysningen i hovedsagen skal gennemføres som en integreret undervisning, dvs. i sammenhæng med de øvrige emner og i de situationer, hvor lærerne finder det mest hensigtsmæssigt. Under denne forudsætning indebærer lovændringen i princippet, at undervisning i seksualoplysning er obligatorisk for skolerne såvel som for de enkelte elever, således at forældrenes samtykke til børnenes deltagelse i undervisningen ikke længere er fornøden. Endvidere følger det af lovændringen, at det fremtidig vil kunne pålægges enhver lærer at varetage seksualoplysning som led i skolens almindelige undervisning.'

Folkeskolen nummer 25-26

juli 1971

Powered by Labrador CMS