Gab mellem rådhus og skole

Uformelle omgangsformer på skolerne er en barriere for udvikling

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Rapporterne om evalueringerne i Hirtshals og Middelfart er på henholdsvis 187 og 199 sider, herunder halvanden side med en opsamlende vurdering. Om Hirtshals står der blandt andet:

'Denne iagttagelse knytter an til et markant indtryk, nemlig indtrykket af at uformelle, mundtlige elementer præger omgangsformen på skolerne, og at synliggørelse og dokumentation ikke er en integreret del af den måde, skolerne løser deres opgave på. Det er evalueringsgruppens vurdering, at disse forhold udgør en barriere for udvikling, fordi de indebærer, at konflikter forbliver uløste, at viden og erfaringer ikke deles med alle relevante, og at myter som 'der er mange bolde i luften' trives'.

'Evalueringsgruppen har endvidere konstateret et gab mellem de kommunalpolitiske intentioner og den pædagogiske praksis på skolerne'.

'En sidste problemstilling knytter sig til ledelsesbegrebet. Der er mange forestillinger om, hvad god ledelse er, men det er i høj grad forestillinger, som den enkelte eller grupper af medarbejdere og ledere har'.

Om Middelfart:

'Evalueringsgruppen har konstateret, at megen skoleudvikling foregår isoleret omkring den enkelte eller en gruppe, og at den professionelle dialog sjældent udgør fundamentet i samarbejdet. Hertil kommer et gab på det lodrette plan mellem de politiske signaler og skolernes praksis'.

'Et andet væsentligt aspekt, som er trådt tydeligt frem i Middelfart Kommune, er, at den enkelte har svært ved at få øje på helheden og se sig selv som en del af den. Det giver sig blandt andet udtryk i en oplevelse af, at der er mange bolde i luften, men ingen synlig retning på arbejdet, og at den enkelte har vanskeligt ved at se meningen med skoleudviklingsinitiativerne'.

Efter vurderingen er der fire-fem sider med anbefalinger.

Evalueringens overordnede fokus i Middelfart var 'Samarbejde og sammenhænge', som er blevet belyst gennem seks temaer, der er blevet opstillet af kommunen i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (Eva), som står for evalueringerne: Udvikling i en decentral struktur, skoleledelse, den enkelte skoles udviklingskultur, skole/fritidsordning, teamdannelse, skole-hjem-samarbejde.

I Hirtshals var det overordnede fokus 'Mellem forvaltning og elev - sammenhæng og samspil'. Temaerne var: Udvikling, forankring og spredning, kommunikation, ledelse, medarbejderudvikling, teamarbejde, arbejdet i klassen.

Hvert tema analyseres, og evalueringsgruppen peger efterfølgende på 'udviklingsmuligheder'. Der er to evalueringsgrupper, en til hvert skolevæsen, og de består hver af en seminarierektor, to lærere, en skoleleder, en skolechef og en gymnasierektor.

Evalueringerne, der er et pilotprojekt, har et dobbelt formål: dels at hjælpe de to kommuner med at kvalitetsudvikle, dels at give Eva mulighed for at afprøve og udvikle evalueringsmetoder.

Kommunerne deltog frivilligt, men fremover kan kommuner og skoler ifølge loven om Eva ikke sige nej tak. En række skoler er allerede udpeget til at få henholdsvis børnehaveklasser og afgangsprøver evalueret.

jvo

Rapporterne kan læses på www.eva.dk

Powered by Labrador CMS