Debat

Frustrerende skolelukning

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I forbindelse med afviklingen af Skolen ved Høve Strand har personalet i begyndelsen af året haft møder med Frederiksberg Kommunes kulturdirektør og viceskoledirektør. Den proces, vi har været igennem, har sat tanker i gang om personalepolitik og minimumskrav samt afviklingen af 90 års skolehistorie.

Vi blev gjort bekendt med den økonomiske situation og konsekvenserne. De realiteter har vi fuld forståelse for, men manglende visioner for skolen og de senere års nedslidning af personalegruppen (voldsomme, udadrettede, store elever uden nævneværdige hjælpe/støtteforanstaltninger til behandling af disse) skal med i 'buketten' af væsentlige årsager, der har medvirket til at ødelægge det gode renomme, skolen har haft.

Personalet viste god vilje, da vi for en del år siden gik ind i besparelser. Vi foreslog dengang afvikling af en del af skolens jord samt salg af en tjenestebolig, hvilket først er effektueret nu.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Vi har gennem mange år arbejdet med mange 'betalingsbørn' fra andre kommuner. De har ikke altid været nemme at håndtere, de har hjulpet på økonomien, men ikke altid på renommeet.

På mødet blev det understreget, at Frederiksberg Kommune er kendt for sin gode personalepolitik med dertil tilknyttet tryghedsliste. Det virkede beroligende for en del af os, og senere individuelle samtaler virkede som en naturlig forlængelse af den gode personalepolitik.

Et halv år senere sidder vi nu som vidner til den konkrete håndtering af den kendte 'gode personalepolitik'. Generelt er der kun taget initiativer for den personalegruppe, man har særlige forpligtelser over for; siden mødet har resten af personalet ingen informationer fået. For en stor del er realiteterne nu, at kommunens personalepolitik kan sammenfattes i absolutte minimumskrav. På baggrund af de mange fine ord om personalets indsats gennem mange år virker det noget hult og arrogant, når 'den gode' personalepolitik forvaltes på denne måde. Den seance, vi har deltaget i, virker som spild af tid. Med den sagsgang kunne vi fristes til tro, at enevælden er genindført i kommunen. Eller kunne det tænkes, at der er tale om et stykke arbejde under resultatløn?

Med få ændringer kunne vi have undgået frustrationerne.

For eksempel:

- En synlig indsats og kommunikation vedrørende andre stillinger.

- Sikkerhed for fratrædelsesgodtgørelse for personalet over 60 år (blev først bevilget for derefter at blive trukket tilbage).

- En ordentlig afvikling af ferieforholdene - flertallet af personalet vil nu kun have en uges ferie til resten af ferieåret.

- En del af personalet kan ikke få feriekort til rettidig udbetaling af feriepenge.

På det menige personales vegne

Niels Møller

lærer

Per Kristiansen

socialpædagog

Skolen ved Høve Strand Frederiksberg Kommune

Forkortet af redaktionen

Powered by Labrador CMS