Anmeldelse

Am besten Testen 2 / Am besten Testen 1

Malling Becks materiale til skriftlig prøve i tysk er relevant, til trods for at faget alligevel ikke er blevet et skriftligt prøvefag

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er tale om to udgivelser, der henvender sig til henholdsvis 8. og 9 klasse. Materialet består af en kopimappe til hvert af de to klassetrin indeholdende to cd'er med fem lytteøvelser og dertil hørende afkrydsningsopgaver samt fem træningssæt i læse- og skrivefærdigheder. Med kendskab til ministeriets oplæg udsendt i det tidlige forår 2007 vil man kunne nikke genkendende til forlagets udformning af ovennævnte. Vi nåede langt ind i skoleåret, før vi fik konkret indsigt i ministeriets udformning af et prøvesæt. Derfor var der et stort ønske blandt fagets lærere om at få kendskab til relevant supplerende træningsmateriale. Malling Beck nåede at sende mappen til 9. klasse på markedet før majprøven 2007. Kort tid efter fulgte materialet til 8. klasse.

Fakta:

Titel: Am besten Testen 2

Forfatter: Hanne Lisbeth Pedersen, Peter Bruhn Jepsen

Type: Diverse

Forlag: Forlag Malling Beck

Titel: Am besten Testen 1

Forfatter: Hanne Lisbeth Pedersen, Peter Bruhn Jepsen

Type: Diverse

Forlag: Forlag Malling Beck

Få dage før skoleårets afslutning udsendte ministeriet besked om, at tysk og fransk stadig er et udtræksfag sommeren 2008, men nu kun som fag i en mundtlig prøve. Det kunne være interessant at drøfte dette, men det er ikke mit ærinde. Jeg vil udelukkende forholde mig til relevansen af materialet. "Am besten Testen 1 og 2" egner sig til at blive brugt i en løbende evaluering af elevers færdigheder.

Lytte-, læse- og skrivefærdigheder er i fokus i begge mapper. I forbindelse med tilegnelsen af elevens andet fremmedsprog er det ikke overraskende især skrivefærdigheden, der volder mange elever problemer. Skriftlig prøve eller ej er for så vidt underordnet, da eleverne under alle omstændigheder skal oplæres i en aktiv brug af sproget også set ud fra en skriftlig synsvinkel. I mappen "Am besten Testen 1" har man valgt at tage eleven i hånden i den frie skriftlige fremstilling. Eleven præsenteres her for en billedrække fulgt op af spørgsmål, som kan bruges i en form for disposition. Pædagogisk set er dette en rigtig god idé, men tegningerne kunne måske godt være tænkt i en lidt mere spændende udformning.

Vedrørende træningssæt til den skriftlige prøve så er elevernes udsagn typisk følgende:

1. Lyttedelen er nem, og man har god tid til at håndtere afkrydsningen. 2. Læsedelen kræver en præcis og grundig gennemlæsning - tager tid. 3. Sprog og sprogbrug er nemmere end forventet. 4. Skriftlig fremstilling er det sværeste delelement i prøven.

Materialet vil givet være en god håndsrækning til en intensiv træning af ovennævnte punkter. Kopimapperne indeholder en lærervejledning, der viser, hvordan materialet hænger sammen med Fælles Mål i dagligdagens arbejde såvel som i en prøvesammenhæng i faget tysk. I mappen finder man ligeledes interessante henvisninger til den Fælles Europæiske Referenceramme for sprog (CEFR). I begge mapper forefindes facitlister til samtlige opgaver inden for lytte-, læse-, sprog- og sprogbrugsdelen. I øvrigt henvises der via netadresse til vejledningen om de skriftlige prøver.

Det er mit indtryk, at materialet kan anvendes, uden at man er bundet af et bestemt lærebogsmateriale. "Am besten Testen 1 og 2" tager udgangspunkt i Fælles Mål, hvilket ligeledes gør det relevant at medtænke udgivelsen i undervisningen.

Powered by Labrador CMS