Debat

Rettearbejde udhuler F-tiden

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Gennem årene er der rejst krav om målfastsættelse og evaluering af samt respons på den enkelte elevs arbejder. Det har medført et stærkt forøget tidsforbrug til rette/responsarbejdet med de skriftlige opgaver i dansk og matematik, især i 7.-10. klasse. Denne tid tages fra forberedelsestiden.

Vi har i vores storteam i de sidste år udarbejdet elevmål for de skriftlige opgaver i dansk, evalueret og givet skriftlig respons ud fra målene. Vi har i matematik og dansk optalt vores rette/responstid. Det giver et klart billede af, hvor meget denne tid udgør af forberedelsestiden.

Vores regnestykke ser således ud (eksempel fra 9. klasse):

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Der planlægges med otte afleveringer per fag, dansk og matematik.

Eksempel: otte sæt gange 30 minutter gange 23 elever = 80 1/2 time

I vores team har en kollega haft matematik i to 9.-klasser. Til rette/responsarbejdet er brugt 161 timer af de 375 forberedelsestimer i det ene fag (43 procent).

Vi har hvert år kommenteret vores arbejdsbelastning på diverse møder med tillidsrepræsentanten, på medlemsmøder og i vores lokale kreds. Alle steder får vi at vide, at dette er et problem, der skal løses af hovedstyrelsen. Hvad vil I gøre?

Da vi gerne vil leve op til de krav, der er stillet i forbindelse med mål og evaluering for den enkelte elev, har vi brug for tid til den konkrete rette/responsopgave.

Vores arbejdsbelastninger er meget forskellige alt efter fag og årgange.

Svar

Tak for jeres brev til hovedstyrelsen. I vil naturligvis få et svar, når vi har haft mulighed for at forholde os til jeres henvendelse. Her vil jeg derfor nøjes med en mere overordnet kommentar.

I øjeblikket holder DLF og KL sammen en række konferencer om evaluering. Som indledning understreger vi, at det er afgørende, at de evalueringsstrukturer, der i disse år etableres på mange skoler landet over, understøtter lærernes muligheder for at lave god undervisning. Vi skal undgå, at evalueringsprocedurer indføres for procedurens skyld, og vi skal undgå at indføre administrative bureaukratiske ordninger, der ender med at trække energi og arbejdsglæde ud af det daglige arbejde. Sker det, opnår vi det modsatte af det, vi ønsker, hvilket jo er en god og engageret undervisning.

Anders Bondo Christensen, formand for DLF

Powered by Labrador CMS