Debat

Børns vilkår …

Lovforslag med utilstrækkelig sikkerhed for svage elevgrupper

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I øjeblikket behandler Folketinget som en del af kommunalreformen et lovforslag, der giver primærkommunerne ansvaret for en stor del af den vidtgående specialundervisning, der i dag varetages af de amtslige specialskoler. Desværre giver forslaget ikke sikkerhed for, at kommunerne kan leve op til ansvaret. Der er behov for væsentlige opstramninger.

Det skal sikres, at den faglige kompetence er til rådighed, så der i alle tilfælde sker en korrekt vurdering af det enkelte barn. Selv med større PPR-kontorer (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) vil det være umuligt at sikre ekspertisen, når nogle handicapgrupper eksempelvis kun omfatter en-to elever i den enkelte kommune. Derfor bør der oprettes et specialpædagogisk og psykologisk servicecenter i hver region finansieret af kommunerne hvor der kan trækkes på den fornødne specialviden. Mange havde peget på dette i kommentarerne til det lovudkast, der blev sendt til høring. I lovforslaget, som ministeren efterfølgende fremsatte, indgår derfor en national videns- og specialundervisningsorganisation (Viso), der kan rådgive de enkelte kommuner. Det er et skridt i den rigtige retning. Men det er ikke nok.

Herudover skal der sikres en bedre retssikkerhed for det enkelte barn, så forældre og elever får ensartede vilkår på landsplan.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Det handler om garanti for, at der ikke går urimelig lang tid, før de nødvendige undersøgelser gennemføres. Derfor bør loven fastsætte en undersøgelsesgaranti eksempelvis på to måneder. Og det handler om centrale kvalitetskrav til undervisningen, eksempelvis mål for fagene, faglig vurdering af, hvor stor en elevgruppe eleven kan indgå i, hensyntagen til elevens handicap ved sammensætning af elevgruppe, sikring af individuel plan for en undervisning, der tilgodeser eleven både fagligt og socialt, og sikkerhed for, at underviserne har de fornødne faglige kvalifikationer, og at de nødvendige hjælpemidler er til rådighed.

Kvalitetskrav, der samtidig skal medvirke til, at de fagligt og pædagogisk kvalificerede undervisningmiljøer, der i dag er på de amtslige specialskoler, videreføres. Disse skoler har en specialviden, som kommunerne ikke har mulighed for selv at opbygge. Hvis det i højere grad bliver den enkelte kommunes økonomiske muligheder end de faglige krav til undervisningen, der bliver styrende, vil denne specialviden simpelthen ikke eksistere fremover.

Lovforslaget bør ændres, så der er sikkerhed for, at ingen børn bliver svigtet. Loven vedrører børn med alvorlige indlæringsvanskeligheder, der ofte ikke vil være særligt synlige i det samlede skolebillede. Derfor påhviler der Folketingets medlemmer et ganske særligt ansvar for en lovgivning, der sikrer hvert eneste barn den kvalitativt rigtige undervisning.

Stig Andersen er næstformand for Danmarks Lærerforening

Powered by Labrador CMS