DLF mener: En glidebane i Vejen Kommune

Publiceret

I Vejen Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at eleverne fra og med 7. klasse skal have to lektioner om ugen, der i det politiske beslutningsoplæg kaldes “computergenereret undervisning” via en skærm uden tilstedeværelse af en lærer. Og at de derudover skal have en ugentlig lektion med selvstændigt projektarbejde uden tilsyn. Formålet med beslutningen er at spare penge på kommunens skolebudget.

Begge tiltag lyder som en dårlig vittighed.

Beslutningen har fremkaldt protester blandt elever, forældre og lærere, og i Danmarks Lærerforening er vi gået ind i sagen for at få sat en stopper for kommunens planer. Hvis det lykkes i Vejen, vil det hurtigt kunne udvikle sig til endnu en mulighed for at skaffe besparelser på de kommunale skolebudgetter.

I foråret aftalte forligskredsen bag folkeskoleloven at forlænge en række af de frihedsgrader, som var blevet aftalt under coronaepidemien. Herunder at der blev givet mulighed for at bruge fjernundervisning som en del af den almindelige undervisning – pædagogisk begrundet og besluttet af lærerne. Men beslutningen i Vejen Kommune går langt videre og er ikke lovmedholdelig!

I aftaleteksten fra Christiansborg står der: “Der er enighed om, at beslutningen om at anvende fjernundervisning, herunder virtuel undervisning, træffes af det undervisende personale lokalt på skolerne”. Og senere: “Det er derimod ikke hensigten, at det skal være muligt at benytte fjernundervisning i den almindelige undervisning af resurse- eller kapacitetsmæssige grunde ...”.

Det, vi ser i Vejen, er en central politisk beslutning om undervisningsformer, som ikke er pædagogisk begrundet, som ikke er truffet af skolernes lærere, og som lider af den fejlslutning, at læreren ikke er nødvendig for fjernundervisning. Det handler udelukkende om økonomi.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Selvstændigt projektarbejde eller fjernundervisning kan i nogle tilfælde give god mening for både lærere og elever. Men begrundelsen skal altid være pædagogisk med udgangspunkt i, hvad der gavner elevernes udbytte af undervisningen. Og der skal være en lærer til stede! Eleverne har krav på og behov for hjælp, støtte og opfølgning fra en lærer for at lykkes med deres arbejde. Det gælder, uanset om de arbejder hjemme og deltager i undervisningen via en computer, eller om de arbejder med projektarbejde.

Hvis kommunerne får mulighed for at definere undervisning efter, hvad de lige synes, de har råd til – så får det alvorlige konsekvenser for kvaliteten i folkeskolen. Folkeskolen og undervisningsopgaven skal tages alvorligt i alle kommuner – også i Vejen!