Uskolet

Eva: Gruppearbejde på Christiansborg kræver stilladsering og tydelig rammesætning

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Gruppearbejde er udbredt på Christiansborg, politikerne arbejder i makkerpar eller små udvalg i store dele af hverdagen. Formen er populær, fordi den tilbyder politikerne mulighed for at deltage mere aktivt og også giver taletid til dem, der måske er utrygge ved at bidrage, når alle er samlet inde i Folketingssalen.

Men et velfungerende gruppearbejde kræver ifølge en seniorkonsulent fra Danmarks Evalueringsinstitut (Eva) tydelig rammesætning og løbende stilladsering.

»Man kan ikke gå ud fra, at politikerne bare kan. Det er noget, de skal lære«, fortæller konsulenten og giver råd til, hvordan politikernes samarbejdskompetencer kan udvikles:

»De har brug for at vide, hvad de skal, inden gruppearbejdet starter. Når de har en fælles forståelse af opgaven og rammerne for løsningen, skaber det større tryghed. Alle politikere har behov for at opleve, at de kan bidrage positivt, og at de har en meningsfuld rolle i gruppen. Også selv om mange af dem selvsagt har udfordringer både fagligt og socialt«.

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre  alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.