Offentlige skoler under pres i EU

Kvaliteten af det offentlige uddannelsessystem skal sikres, hvis ikke privatiseringstanker fra de gamle Østlande skal slå igennem på Europas skoler, mener den europæiske lærerorganisation ETUCE.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Flere steder i Europa har det offentlige skolesystem allerede spillet fallit, og får vi ikke fremhævet og sikret kvaliteten i uddannelsessystemet, ender den offentlige skole også her i Danmark som en skraldespand for de mindrebemidlede og svage i samfundet.

Sådan lød meldingen fra Martin Rømer, generalsekretær for den europæiske lærerorganisation ETUCE, på en fælles konference for DLF og BUPL den 15. januar på Hotel Nyborg Strand.

»Den største udfordring er at opretholde et offentligt uddannelsessystem, der har tilstrækkelig kvalitet til at tiltrække alle. Får vi ikke fornyet skolen og taget hånd om gamle problemer, som at 12 procent af en årgang forlader folkeskolen og aldrig får en ordentlig uddannelse, så bliver folkeskolen et sted for den ringest stillede del af befolkningen«, sagde han.

Umiddelbart vil mange nok spørge, hvad EU har med den danske folkeskole at gøre, når undervisning udtrykkeligt hører under de enkelte medlemslande. Men ifølge Martin Rømer, tidligere formand for Danmarks Lærerforening og lobbyist for danske underviserorganisationer i Bruxelles, så har EU med hensigtserklæringer, harmoniseringer og rapporter stor indflydelse på alt, hvad der handler om uddannelse. Og samtidig henter de europæiske lande stor inspiration hos hinanden.

Hvor de tidligere så til USA og Storbritannien i forhold til skoleudvikling, er EU-politikernes kikkert, ifølge Martin Rømer, i dag rettet mod de nye EU-medlemslande - de gamle Østlande som Polen, Rumænien og Bulgarien, hvor der er en udpræget grad af privatisering på dagsordenen.

»De lande har politisk indflydelse på EU i dag, og deres tilgang til uddannelse er meget anderledes. Som et opgør mod kommunismen er det privatiseringstanken, der hærger. Og man taler ikke om kvalitet, men om billige og effektive løsninger med blandt andet korttidsaftaler og mindre beskyttelse af arbejdstagere. De ideer tilflyder nu alle EU-lande«, fortalte Martin Rømer.

Og der er ikke langt fra idé til handling. Allerede i dag er der en kamp i Europa om den offentlige sektors midler, og mange steder supplerer skolerne de offentlige resurser med private midler. Herhjemme er private penge i skoleregi senest på dagsordenen, da forældre på Virum Skole oprettede en skolefond som modtræk mod nedskæringer fra kommunen.

DLF's formand Anders Bondo Christensen var enig med den europæiske lærerorganisations generalsekretær.

»Det, der sker i EU, har også indflydelse på vores hverdag, og den privatiseringstendens, Martin Rømer skitserer, skal vi være uhyre opmærksom på. Vi skal sikre, at det offentlige uddannelsessystem løser de udfordringer, vi står over for - for eksempel at for mange unge ikke får en ordentlig ungdomsuddannelse. Vi skal som organisationer tage medansvar for at få løst problemerne, hvis vi ønsker at forsvare et offentligt finansieret uddannelsessystem«, sagde Anders Bondo.

Søg indflydelse i EU

»Den allerbedste måde er at påvirke, inden Kommissionen fremsætter forslag. Og her er fagbevægelsen og NGO'erne ikke så gode som virksomhederne til at kontakte EU's embedsmænd«, sagde det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose, som opfordrede både DLF og BUPL til at søge mere indflydelse.

De to hovedtalere pegede også på vigtigheden af at indgå alliancer, så man dermed får større gennemslagskraft.

»I fire år har vi kæmpet for at få arbejdsgiverne på uddannelsesområdet ind i en ansvarlig dialog på europæisk plan. Det lykkes nu, når den fælles organisation European Federation of the Education Employers bliver dannet den 26. februar. Dermed får lærerne en modpart. Men også en partner, som vi kan danne fælles front med. For arbejdsgiverne vil langt oftere være enige med os end med deres respektive regeringer«, sagde Martin Rømer.

Det øgede samarbejde mellem DLF og BUPL, som konferencen i Nyborg udsprang af, blev også fremhævet af Martin Rømer.

»Førskoleområdet har en stigende interesse for både Kommissionen og Ministerrådet, så samarbejdet er vigtigt - også internationalt«.

ETUCE

Martin Rømer er generalsekretær for den europæiske lærerorganisation ETUCE (European Trade Union Commitee For Education), der blev oprettet i 1976. Medlemmerne kommer fra landene i EU og den europæiske frihandelsorganisation EFTA.

De 110 medlemsorganisationer fra 30 forskellige lande dækker omkring 5,5 millioner medlemmer fra førskole til højere uddannelser.

Powered by Labrador CMS