Anmeldelse

Matematikkens Dag - Universet
Matematikkens Dag - Universet

Universet er også matematik

Det hedder "Matematikkens Dag", men når nu emnet er universet, kunne det være rart, hvis der var tænkt flerfaglighed med i materialet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lad det være sagt med det samme. Dette er en af de helt svære anmeldelser. "Matematikkens Dag – Universet" er udviklet af Danmarks Matematiklærerforening i den allerbedste mening af garvede og dygtige matematiklærere fra det ganske land. Læremidlet indeholder masser af inspiration, men har også sine åbenlyse mangler.

Fakta:

Titel: Matematikkens Dag - Universet

Pris: 906,25

Sider: 136

Forlag: Forlaget Matematik

"Matematikkens Dag – Universet" sætter fokus på universet og den matematik, der kan udledes heraf. Bogen indeholder i det indledende afsnit blandt andet en række fortællinger om opfattelsen af universet gennem historien. Der er taget udgangspunkt i den vestlige verdens og kristendommens opfattelse. Tycho Brahe Planetarium supplerer med spændende perspektiver for rummissioner i vores eget solsystem for de kommende årtier.

Det indledende afsnit indeholder herudover en introduktion til og indføring i forenklede Fælles Mål for matematik, læringsmålstyret undervisning, bearbejdet version af relationsmodellen med videre.

De følgende afsnit indeholder meget forskelligartede forløb til at arbejde med universet i matematik – og kun matematik. Der er læringsforløb om "Mælkevejen – Solsystemet og stjernerne", "Himmelrummet – Universets koordinatsystem", "Måneformørkelse – Undersøg Månens bane og formørkelsen", "Raketter – Konstruktion, eksperimenter og spil", "Astronaut – En tur ud i rummet og tilbage igen", "Jordens koordinatsystem – Længdegrader og breddegrader", "Kalenderen gennem tiderne – Dage, måneder og år følger Jordens bane".

De enkelte afsnit er skematisk bygget op med beskrivelse af, hvilke kompetencer og matematiske stofområder der bringes i spil i læringsforløbet. Læringsmål, aktiviteter, tegn på læring og forslag til evaluering er også beskrevet ud fra en bearbejdet version af relationsmodellen. De fleste af de 15 læringsforløb retter sig mod enten begyndertrin, mellemtrin eller ældste trin. Tre forløb, "Luftraket og sodavandsraket", "Raketaffyring" og "Jordens koordinatsystem", retter sig mod to trin. Jeg vil anbefale, at det enkelte forløb i forberedelsesfasen tilpasses til den elevgruppe, der skal arbejde med forløbet. Købere af bogen får tilsendt pdf-fil med bogen til fri afbenyttelse på egen skole. Fremadrettet vil jeg opfordre til, at brugerne samtidig tilbydes et åbent, redigerbart filformat, da læremidlet med fordel kan tilpasses egen elevgruppe. Ikke mindst hvis bogen benyttes i tværfaglige sammenhænge.

Alle læringsforløb i "Universet" lægger umiddelbart op til flerfagligt arbejde med enten dansk, natur/teknologi eller et eller flere af naturfagene i udskolingen. Desværre er de enkelte fags læringsmål på de forskellige trin ikke taget i ed og omtales ikke i bogen. Det er derfor vigtigt, at de samarbejdende naturfagslærere er meget opmærksomme på, hvilke læringsmål i det pågældende naturfag der med fordel kan fokuseres på. Det er vigtigt at tænke læringsforløbene som supplerende til det fagfaglige, der arbejdes med i for eksempel naturfagenes lærebogssystemer og portaler. Men dejligt, at Danmarks Matematiklærerforening med "Matematikkens dag – Universet" er med til at understøtte et spændende tema i ikke mindst naturfagene. Jeg vil gerne opfordre til at holde matematikkens dag hver dag året rundt – i samarbejde med naturfagene.

Powered by Labrador CMS