Leder: Må ikke blive en slagmark

Forældre vil få nye muligheder for at se alle faglige vurderinger i sager om specialundervisning. Det stiller nye krav til de lærere, der skriver de faglige vurderinger.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med øget adgang til at se alle faglige vurderinger i sager om for eksempel specialundervisning skal lærere, pædagoger og andre fagpersoner vænne sig til, at alt skal kunne »tåle« at blive læst.

I dag er det sådan, at en borger ikke har krav på at se de faglige vurderinger, som myndighedens eget personale har skrevet, uanset om de har haft betydning for afgørelsen.

»Ideen med de foreslåede ændringer er, at borgerne skal have ret til at kende alle faktiske oplysninger og faglige vurderinger i endelig form, der indgår som grundlag for afgørelsen«, siger mediejurist Oluf Jørgensen.

Det får konsekvenser på landets skoler.

»Åbenhed i sagsbehandlingen anser jeg som positivt for en kvalificeret sagsbehandling. Samtidig betyder ændringerne et øget fokus for os, der skriver de interne vurderinger i sager om specialundervisning, så vi fremover skal være endnu mere præcise i vores formuleringer og altid have i baghovedet, at det, vi skriver, vil blive læst af sagens parter«, siger Jan Kirkegaard, der er leder af Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik i Århus Kommune.

»Når forældre kan læse, at der er forskellige faglige synspunkter i en sag, kan det medvirke til at skabe mere usikkerhed hos dem og måske bestyrke den tvivl, som de har i forvejen. Det er i orden med forskellige faglige synspunkter, men vi skal undgå, at sagerne udvikler sig til en 'slagmark', hvor børnene i sidste ende vil blive taberne«, siger Jan Kirkegaard.

Han forudser samtidig, at forældre, der ønsker at klage over en kommunal afgørelse, med de nye regler vil få flere og bedre argumenter, når de kan læse både for og imod en afgørelse.

Det kan ikke undgå at påvirke argumentationen i en eventuel klage over en afgørelse. Utilfredse forældre vil i en klage kun henvise til interne faglige argumenter, der taler imod eller er skeptiske i forhold til afgørelsen.

Jan Kirkegaards erfaring fra Århus Kommune er, at 90 procent af sagerne om specialundervisning forløber uden problemer og med en god dialog med forældrene.

»De sidste ti procent er svære sager, der ofte er meget komplekse på grund af store forskelle i de faglige vurderinger eller blandt forældrene. I disse sager vil den øgede åbenhed ikke gøre det nemmere at nå til enighed om en helhedsløsning for barnet, og der er muligvis flere fra denne gruppe, der vil klage over vores afgørelser«, siger Jan Kirkegaard.

Claus Leick

Powered by Labrador CMS