Debat

Svar til Morten Refskov

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hovedstyrelsen skal i henhold til vedtægterne forholde sig til et overenskomstresultat. En enig hovedstyrelse valgte at godkende resultatet efter grundige overvejelser, der også indbefattede vurderingerne af alternativet. Jeg kan ikke genkende billedet af ensidig agitation. Jeg synes, at hovedstyrelsesmedlemmerne generelt sagligt og nuanceret begrundede deres valg uden på nogen måde at oversælge resultatet.

I november afholder tillidsrepræsentanten møder på alle skoler og andre arbejdspladser, hvor DLF's medlemmer er omfattet af lov 409. Forberedelsen af disse vigtige møder er i fuld gang og involverer kredse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Tillidsrepræsentanten holder møderne, fordi vi vil stå sammen om at sikre konkrete forbedringer af arbejdsforholdene. Jeg håber, at rigtig mange vil deltage i møderne, da det styrker vores mulighed for sammen at skabe forbedringer. Vores sammenhold er vores vigtigste styrke i en situation, hvor Folketingets flertal reelt har sat den danske model ud af kraft.

Jeg kender ikke én tillidsvalgt i DLF, der ikke føler sig moralsk forpligtet til at forfølge de mål, vi sammen har formuleret i vores principprogram, og det gælder i høj grad også hovedstyrelsen.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

I 2008 var flere organisationer ude i en lang og stort set resultatløs konflikt. I kølvandet meldte mange sig ud af organisationerne. På mange medlemsmøder rundtom i landet før og efter Overenskomst 15 er det blevet klart for mig, at det også var en risiko i DLF. Det er en ledelses ansvar at sikre, at vi ikke svækker os selv, og det ansvar har hovedstyrelsen taget på sig.

Anders Bondo Christensen , formand for DLF

Powered by Labrador CMS