Henrik Balle Lauritsen (th), Jørgen Lamborg og Kim Theilgaard (tv) fotograferet på Marielundskolen i Kolding tirsdag den 27. juni 2023.
Henrik Balle Lauritsen (th), Jørgen Lamborg og Kim Theilgaard (tv) fotograferet på Marielundskolen i Kolding tirsdag den 27. juni 2023.

Seniorklub skal lette lærerlivet

For 40 år siden begyndte Kim Theilgaard, Jørgen Lambert og Henrik Balle Lauridsen i samme seminarieklasse. I dag har de rundet de 60 år og arbejder på Marielundskolen i Kolding, hvor en ny seniorklub skal være med til at fastholde skolens ældre lærere.

Publiceret Senest opdateret

Den 1. september 1983 trådte Kim Theilgaard, Jørgen Lambert og Henrik Balle Lauridsen alle tre ind ad døren på Kolding Seminarium. De gik i samme grundforløbsklasse i musik, tog alle tre linjefag i idræt, valgte speciale C i specialundervisning, festede igennem og var nogle af køkkendamen Bettys favoritter blandt de lærerstuderende.

Hele deres arbejdsliv har de været dedikeret til specialområdet, og siden 2016 har de tre gamle seminarievenner arbejdet sammen på Specialcenter Marielundskolen og Børnehus på Fynsvej i Kolding.

62-årige Kim Theilgaard som lærer, 60-årige Jørgen Lambert som lærer og tillidsrepræsentant og Henrik Balle Lauridsen som skoleleder. Han runder de 63 år til september.

Hvor de fleste af studiekammeraterne fra Kolding Seminarium er stoppet med at arbejde – gået på efterløn eller pension – har ingen af de tre planer om at lægge arbejdslivet i skoleregi på hylden.

De nyder fortsat at være der for de børn og unge, som har brug for lidt ekstra.

“Jeg kan rigtig godt lide mit arbejde. For her har vi en reel mulighed for at gøre en forskel. Her bliver børn ikke gjort forkerte eller stemplet som uartige, fordi de slår, sparker eller siger grimme gloser. Vi har tid til at bygge op, skabe tillid og få lyset ind”, siger Jørgen Lambert.

Hver dag er der morgensang i 15 minutter for både børnehavebørn og skoleelever. Ofte spiller en af de tre, Jørgen Lambert, Kim Theilgaard eller Henrik Balle Lauridsen, for.
Hver dag er der morgensang i 15 minutter for både børnehavebørn og skoleelever. Ofte spiller en af de tre, Jørgen Lambert, Kim Theilgaard eller Henrik Balle Lauridsen, for.

“Nogle børn har aldrig følt sig set eller hørt, men her er vi altid to voksne til otte-ti elever, så ulig i folkeskolen har vi tid til at nå ind til de børn, der har det svært, og det giver mig lyst til at fortsætte”, fortæller Henrik Balle Lauridsen. 

Ungdomsrelation får tingene til at glide 

Specialcenter Marielundskolen og Børnehus er et tilbud for børn og unge fra tre år til og med 9. klasse – med socio-emotionelle vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser. Centret har i øjeblikket 100 skoleelever og 15 børnehavebørn.

For Kim Theilgaard er arbejdslivet på Marielundskolen både spændende, sjovt og varieret. Dagene er aldrig ens. Samtidig arbejder han i et godt team – og med en ordentlig chef.

“For første gang har jeg en chef, der forstår mig, hvor jeg ikke skal forklare mig, og hvor jeg ikke får skældud. Her spiller det også ind, at vi kender hinanden fra seminarietiden. Det giver en tryghed og en større umiddelbar forståelse”, siger Kim Theilgaard.

På samme måde får den mangeårige relation tingene til at glide lidt lettere, når Jørgen Lambert som tillidsrepræsentant og Henrik Balle Lauridsen som skoleleder skal forhandle og indgå kompromiser.

At de alle tre har lyst til at fortsætte i jobbet, handler også om Kolding Kommunes tilgang til specialområdet.

“Vi er glade og stolte over, at vi har en forvaltning og en kommune, der holder fast i specialområdet med tre selvstændige specialskoler. Det giver arbejdet mening, at man i Kolding Kommune tager vores børnegruppe alvorligt”, siger Henrik Balle Lauridsen.

Derfor arbejder de alle tre ihærdigt på hver eneste dag at efterleve ord og sætninger som “anerkendelse”, “rummelighed”, “tillid” og “alle børn gør det bedste, de kan”. Ord og sætninger, der møder alle besøgende, så snart de træder ind ad skolens hoveddør. På vej op ad trappen til kontoret.

På Marielundskolen arbejder de med meget faste strukturer, da elevgruppen har brug for en høj grad af forudsigelighed. Et fast element er fælles morgensang.

“Da jeg første gang foreslog morgensang, fik jeg at vide, at jeg ikke var rigtig klog. For her taler vi om 115 børn, der er så adfærdsvanskelige, at de ikke kan være i folkeskolen, men vi gav det to måneder, og det er så givtigt for fællesskabet”, fortæller Henrik Balle Lauridsen. 

Seniorklub skal finde løsninger 

Specialcentret har i alt 69 ansatte. 65 er pædagogisk personale – heraf 24 lærere.

Stadigt flere runder ligesom Henrik Balle Lauridsen, Jørgen Lambert og Kim Theilgaard de 60 år, og lige før sommerferien startede skolen en seniorklub – for alle ansatte over 60 år.

Endnu har der kun været holdt stiftende møde, men fokus for seniorklubben er både fastholdelse af seniorer og videndeling mellem seniorer og yngre kolleger.

“Seniorklubben skal ikke bare handle om at få galopkringle, men om at finde nogle løsninger på, hvordan man kan blive 68 år i det her job. For det er et hårdt job, hvor mange elever er meget udadreagerende, og det skal man have fysisk overskud til. Samtidig skal vi finde nogle gode måder at videndele på”, forklarer Jørgen Lambert.

“Når vi rammer 2024, er vi 12 ansatte i +60-kategorien, og hvis der overhovedet kan findes måder at skåne seniorerne på, uden at der er tale om kvalitetsforringelse, skal vi finde frem til de hensyn”, mener Henrik Balle Lauridsen.

Et fleksibelt arbejdsliv er vigtigt for fastholdelsen af seniorer, er lærer og tillidsrepræsentant Jørgen Lambert (tv), lærer Kim Theilgaard (i midten) og skoleleder Henrik Balle Lauridsen enige om.
Et fleksibelt arbejdsliv er vigtigt for fastholdelsen af seniorer, er lærer og tillidsrepræsentant Jørgen Lambert (tv), lærer Kim Theilgaard (i midten) og skoleleder Henrik Balle Lauridsen enige om.

Samtidig skal seniorklubben arbejde med en form for strategi, så mange års viden, efter- og videreuddannelse og kæmpe erfaring med området sikres for kommende unge kolleger, fortæller skolelederen.

Lærere over 60 år

12,8 procent af Danmarks Lærerforenings aktive medlemmer–inklusive skoleledere er 60 år eller derover. Heraf ligger 8,3procent i alderstrinnene 60 til 63 år.

Ved skoleårets start har otte medarbejdere på Marielundskolen i Kolding rundet de 60 år. Når kalenderen viser 2024, er antallet steget til 12. Dermed vil 17,4 procent af skolens medarbejdere være 60 år eller ældre. For lærergruppen alene er tallet syv ud af 24 – altså er 29,1 procent af lærerne 60+ per 1. januar 2024.

Lærere går senere og senere på pension, hvilket er helt i tråd med udviklingen i befolkningen generelt. I 2013 var den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder 63,9 år. I 2022 var den 65,7 år blandt lærere, som er medlemmer af Lærernes Pension

Mulige tiltag kunne være mentorordning, intern undervisning, erfa-grupper med styring af +60’erne, færre eller flere ansvarsområder, fornuftig brug af seniordage med videre. 

Styring af egen arbejdstid 

Ud over et interessant og meningsfuldt job, som man reelt har mulighed for at udføre, mener både Kim Theilgaard, Jørgen Lambert og Henrik Balle Lauridsen, at fleksible rammer er afgørende for at få seniorer til at blive i jobbet.

“Noget af det allervigtigste i forhold til fastholdelse er, at man i udpræget grad selv får lov til at styre sin arbejdstid. Her på stedet tæller vi ikke timer”, siger Jørgen Lambert.

I forhold til folkeskolereformen har Marielundskolen – under ledelse af Henrik Balle Lauridsen – aldrig ladet lov 409 slå fuldt igennem. For med et forholdsvis højt konfliktniveau giver det for eksempel ikke mening at sidde og forberede sig på skolen.

“Man skal lige hjem og hvile ørerne, og vi tror ikke på en rigid tilgang til arbejdstid, og netop et fleksibelt arbejde er vigtigt i forhold til fastholdelse”, pointerer Henrik Balle Lauridsen.

Kim Theilgaard peger også på muligheden for nedsat tid, og han kunne helt personligt godt tænke sig at nøjes med at arbejde tre dage om ugen, når han om tre år bliver 65 år.

“Tre dages arbejde og ingen møder – det er min drøm, og så må de gerne tage 15.000 kroner af min løn”, siger Kim Theilgaard.

Nedsat tid er dog ikke helt ligetil i det tætte teamsamarbejde om eleverne og på en skole med mange udviklingsprojekter.

“Nedsat tid er lidt svært, men hele tanken med seniorklubben er, at vi skal have fundet nogle løsninger på, hvordan vi kan gøre det lidt nemmere for seniorer at holde til jobbet. Om det så er færre konfrontationstimer, nicheopgaver eller reduktion af tid på den mest optimale måde”, siger Henrik Balle Lauridsen.

Foreløbig gælder det dog 40-års jubilæet for starten på lærerkarrieren for de tre gamle seminarievenner. Den 1. september giver de tre lidt kage til hele huset.

Powered by Labrador CMS