Matematik er mere end træningsopgaver

Lærere skal have nemmere ved at arbejde med anvendt matematik. Projekt udvikler nye metoder for undersøgende og dialogbaseret undervisning.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bliver eleverne fagligt stærkere, når undervisningen er undersøgende og dialogisk? Og hvilke metoder giver de bedste resultater for eleverne ude i klasserne? Det undersøger projektet »Kvalitet i dansk og matematik«, som Undervisningsministeriet, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen har sat i værk.

DLF og ministeriet: Nyt forsøg sætter dannelse og æstetik på dagordenen 

Lektor Bent Lindhardt fra professionshøjskolen University College Sjælland er leder af projektets indsatsgruppe, der omfatter praktikere fra skoler og teoretikere fra universiteter og professionshøjskoler. Han fortæller, at projektet blandt andet udspringer af en bekymring om, at der findes for meget it-materiale på matematikområdet, som ikke har en høj nok standard.

»Der kommer hele tiden opgaver til elevernes individuelle træning. Opgaver, hvor en lærer på video viser noget, som eleverne så kan eftergøre. Det ligner meget det, der kom i 1960'erne på papir, nu kommer det bare ud via it og ser fint ud for eksempel med dyr, der kan løbe hen over skærmen. Men eleverne skal også lære at tænke sig om, undre sig og tale om matematik. Derfor har vi brug for denne indsats. Selvfølgelig er det fint også at træne opgaver, men eleverne skal altså kunne mere end det«, siger Bent Lindhardt.

Forskere: Træningsopgaver fylder for meget i skolen 

Projektet bygger på en kortlægning af international forskning, der viser, at eleverne bedre lærer matematik, når metoden er undersøgende og dialogisk. Bent Lindhardt har været involveret i mange projekter om undersøgende og anvendt matematik og understreger, at der er behov for at bryde den undersøgende metode ned i nogle mindre og lettere enheder. Derfor vil indsatsgruppen også udarbejde nogle plakater med prototyper på arbejdsmetoden.

»Der er brug for at skære det undersøgende element ned til noget, der er overskueligt for eleven. Det kan være at arbejde med at gætte og kontrollere sit gæt, at lære at udarbejde skitser og planer og at lære at arbejde i ukendt område«.

Projektet vil blive underlagt følgeforskning for at undersøge effekten af undervisningen på eleverne, og hvordan materialet bliver brugt af lærerne. I år afprøves de nye metoder på Mølleskolen i Ry. I næste skoleår vil 40-50 forsøgsklasser over hele landet og lige så mange kontrolklasser deltage i projektet.