Debat

Valgløfter

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Pensionisternes repræsentanter i hovedstyrelsen blev genvalgt, og Fløj-Jensen vil nu kunne fejre 30-års-jubilæum som hovedstyrelsesmedlem.

I Folkeskolen nummer 4 havde de 'nyvalgte' så en læserbrevsgennemgang af pensionisternes kendte organisationsforhold med slutordene: 'Der er intet hemmeligt af nogen art i arbejdet i hverken DLF eller Statspensionisternes Centralforening'.

Med denne slutbemærkning håber jeg så på, at begge vil bidrage med og deltage i pensionistproblematikken i Folkeskolen fremover. Dette ønske er også blevet fremsat på sidste kongres, og jeg glæder mig over holdningsændringen hos Else Johansen og Fløj-Jensen.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

I læserbrevet skriver I også: 'Vi i hovedstyrelsen er til enhver tid parate til at komme ud i kredsene og redegøre for det arbejde, vi udfører'. Hvorfor kan I ikke gøre det i Folkeskolen?

Hvis man inviterer Else Johansen til informationsmøde i en af de 98 DLF-kredse, skal hun jo naturligvis have betaling for sin deltagelse. Som sagt vil det være meget bedre, hurtigere og billigere, hvis vi pensionister bliver holdt ajour i Folkeskolen. Thi jeg har erfaret, at Else Johansens skrivelyst i bladet ikke er særlig stor. For eksempel erindrer jeg kun et enkelt indlæg fra hende sidste år fra et nordisk pensionisttræf om hendes indtryk af naturomgivelserne på Ålandsøerne.

I Folkeskolen nummer 5 takker hun for valget og slutter med:'. . . vil gøre alt for at efterleve mine valgløfter'. Det var en nyhed. Men hvorfor har Else Johansen igen for en fireårig periode placeret sig i hovedstyrelsens pædagogiske udvalg? Hvad er egentlig den dybere mening med, at vi skal repræsenteres i dette for pensionisterne ikke særligt relevante udvalg?

Kan man fremover stole på Else Johansen? Måske.

For lidt over et år siden (jævnfør Folkeskolen nummer 47, side 15) fik pensionisterne en procentvis højere kontingentstigning i DLF end de aktive medlemmer. Fløj-Jensen stemte imod, men Else Johansen gav ikke engang fremmøde for at argumentere for vore synspunkter i hovedstyrelsesdebatten om kontingentforhøjelser for pensionister og kunne derfor ej heller afgive sin stemme, da hun skulle deltage i et privat arrangement.

Sluttelig håber jeg sandelig, at Else Johansen vil gøre alt for at efterleve sine valgløfter.

Poul Erik Dyreborg

Ballerup-kredsen

Powered by Labrador CMS