Udvikling kræver støttepersoner

Fem af Søndervangskolens lærere er uddannet til at være konsulenter

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det kan være svært både at lære ny teknik, ændre sin lærerrolle og gå i krig med projektarbejdsformen på en gang.

Derfor må lærerne have folk til at støtte sig. Det er den enkle filosofi bag et system med såkaldte ressourcepersoner på Søndervangskolen.

Fem af skolens lærere er udnævnt og uddannet til at være konsulenter for deres kolleger på fem forskellige fagområder:

* Analoge medier (brug af digitalt kamera og video)

* Digitale medier (Sektornettet, Internettet, databaser)

* Design/layout

* Drama

* Projektarbejdsformen

'Det er afgørende for mig, at jeg kan bruge ressourcepersonerne. Tidligere har der været for mange frustrationer forbundet med informationsteknologi, fordi vi ikke havde professionel og teknisk hjælp. Nu fungerer det', siger faglærer Jimmy Hoen.

Han har inden for det sidste år inddraget skolens ressourceproblemer i et tværfagligt engelsk/drama-forløb, som omfattede informationsteknologi, og i arbejdet med matematikprogrammet 'Matematik-tak', som er ved at blive introduceret i en 5.-klasse.

Ressourcepersonen møder op i klassen, guider både elever og lærer igennem de første trin og kan tilkaldes løbende, hvis der opstår problemer undervejs.

De tilbyder også kurser for kollegerne og har i oktober 1998 holdt en pædagogisk kursus-lørdag for samtlige lærere på skolen.

Systemet er et udviklingsprojekt og har fået støtte fra både Glostrup Kommune og Undervisningsministeriet.

Hvert ressourceområde har fået tilført 480 Ø-timer. Skolens forbrug af timer til ordningen ligger på 4.705 per skoleår, oplyser Jan Okdahl.

Resten af timerne er hentet ved at inddrage timer fra arbejdet på skolebiblioteket og fra den tid, der er sat af til edb- og medietilsyn.

hb