Skolens Internet-portal

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I disse dage kommer flere og flere skoler på Internettet. Søger man i www.jubii.dk, viser det sig, at det er muligt at hente 254 danske folkeskolers hjemmeside. Et surf blandt de 254 muligheder viser, at der er ganske mange bud på, hvordan man kan opbygge en skoles Internet-portal. Mange skoler informerer om skolens profil, elever, lærere, og i nogle tilfælde holdes man løbende opdateret med aktiviteter på skolen. Der er stor spredning i, hvor gennemtænkt hjemmesiderne er. Og som gennemgående træk bærer mange sider tydeligt præg af, at det er skolens edb-'haj', der har stået for design og struktur. Det er der intet forkert i, men mange skolers Internet-sider vil uden tvivl udvikle sig i positiv retning, hvis man inddrager mere personale til denne vigtige formidlingsopgave.

Heldigvis er det ikke muligt at lave en 'rigtig' opskrift på, hvordan man konstruerer en skoles hjemmeside, men det er sikkert, at der skal tænkes mange tanker om, hvem der formidler hvad til hvem. Det er væsentligt at diskutere, hvordan og hvilken information skoler, lærere, elever og forældre skal udveksle gennem skolens hjemmeside. Man bør benytte sig af muligheden for at udfordre sociale og kulturelle barrierer, udvikle og udveksle undervisning og ikke mindst se, om man kan vinde tid og ressourcer.

Som lærer er det væsentligt at holde øje med den store interesse omkring www.skolekom.dk og nyhedsgrupper som dk.undervisning.folkeskole. Her får man beviset for, at lærere har lyst til at udveksle ideer samt diskutere med ligesindede undervisere. Det fortæller os, hvor vigtigt det er at benytte sig af sådanne ressourcer på eget Internet/Intranet. Det er faktisk realistisk at samle og organisere viden om skolens pædagogiske og faglige ressourcer (personer/ lokaliteter) og gøre dem anvendelige for både egne kolleger i skolen og andre. Hvor meget information der skal være tilgængeligt på Internet, er et holdningsspørgsmål, men forhåbentlig ingen forhindring.