Det sagde Højesteret

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lov nummer 506, som blev vedtaget den 12. juni 1996, skærper kravene til de frie skolers uafhængighed. I loven understreges det blandt andet, at skolerne skal være selvejende institutioner, og at statstilskuddet kun må bruges efter lovens formål, det vil sige til undervisning af eleverne. Reglerne i lov 506 gælder for alle landets frie skoler, men i lovens paragraf syv nævnes en række Tvind-skoler. De kan, hedder det i paragraffen, ikke få tilskud i fremtiden. Undervisningsministeriet har nemlig ikke tillid til, at skolerne vil anvende det offentlige tilskud til formål, som Folketinget og regeringen ønsker at fremme med støtten. Det er den bestemmelse, Højesteret har underkendt. Det er, fastslår Højesteret, ikke Folketinget, der skal afgøre, om skolerne lever op til reglerne. Det er domstolenes opgave. Folketinget skal lovgive, og hvis ministeriet så ikke mener, at Tvindskolerne lever op til tilskudsbetingelserne, må ministeriet lave en administrativ afgørelse og tage en retssag på spørgsmålet. Det var netop for at undgå retssager, at Folketinget i sin tid lovgav. I bemærkningerne til loven hedder det, at en administrativ løsning sandsynligvis vil resultere i en lang række retssager. Derfor foretrak ministeriet at lovgive.

Særbestemmelser skal fjernes

Undervisningsminister Margrethe Vestager vil have fjernet alle særbestemmelserne om Tvind-skolerne, så derfor fremsætter hun et lovforslag, der skal bringe loven i overensstemmelse med Højesterets dom, hvor Tvind har fået medhold i, at enkelte bestemmelser i lovgivningen er i strid med grundloven. Samtidig vil Undervisningsministeriet tage kontakt til de skoler, der er berørt af loven, for derefter at tage stilling til, om skolerne opfylder lovens krav, der er en forudsætning for at få tilskud.