Uskolet

Hattie-tilhængers påskeferie – et uoverskueligt helvede af målstyring, test, feedback og evalueringer

En fan af den newzealandske skoleforsker John Hattie har under overskriften »synlig ferie« planlagt sin og familiens påske til mindste detalje.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Familien fortæller: »Han begyndte for flere uger siden, og så har det ellers kørt med feed op og ned og frem og tilbage og afkrydsningsskemaer og feriemålingstest og hvilestrategier og blotlæggelser af vores achievements«.

Hattie-tilhængeren forklarer selv: »Vi skal i ferien monitorere en afslapningsmaksimerende effektspiral: Hvor skal vi hen? Hvad skal vi have ud af ferien? Hvordan vil vi nå det maksimale udbytte? Det kræver, at vi understøtter en bevidstgørelse af vores praksis omkring vigtigheden af at eksplicitere feriemålene i et fælles begrebsapparat. Familiemedlemmerne skal lære at tage medansvar for deres egen arbejdspause og udvikle en tro på forventning om mestring. Dermed styrkes de familiemæssige refleksioner omkring målopnåelsen i ferieplanerne«.

Familien kommenterer: »Vi er ikke engang kommet af sted endnu, men vi er så klar til en omgang evaluering. Kald den bare summativ, kønt bliver det ikke«.

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med tilværelsen, virkelige personer og nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.