Uskolet

Skole-hjem-samtale udfordrer lille menneskes rettigheder

Publiceret

Et lille menneske placeret alene på en stol midt mellem fire voksne oplevede forleden under en skole-hjem-samtale at få udfordret sine basale rettigheder. Ifølge FN’s konventioner skal det lille menneskes naturlige værdighed anerkendes, idet det er omfattet af “lige og umistelige rettigheder, der danner grundlag for frihed, retfærdighed og fred”. Men det var ikke sådan, situationen oplevedes.

“Det er ikke så sjovt, det her”, var den umiddelbare reaktion, mens de fire store mennesker talte hen over hovedet på det lille menneske, som også i dagene op til selve samtalen havde været plaget af spekulationer og ængstelse for, hvad der mon ventede – det var jo det lille menneske, de skulle snakke om.

“Jeg er ikke helt sikker på, hvad barnets tarv betyder”, tænkte det lille menneske, “men det kan ikke være det her”.

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.