At skrive med kridt på en tavle hører til de obligatoriske aktiviteter, når børn besøger et af de mange lokale skolemuseer i Danmark. Sammen med de udstoppede fugle, landkort og anskuelsestavler og de umagelige pulte er tavlen definerende for den gamle landsbyskole. Men i skolestuerne findes der oftest en våd klud eller en svamp – så heldig var man ikke altid i den »rigtige« gamle skole.
At skrive med kridt på en tavle hører til de obligatoriske aktiviteter, når børn besøger et af de mange lokale skolemuseer i Danmark. Sammen med de udstoppede fugle, landkort og anskuelsestavler og de umagelige pulte er tavlen definerende for den gamle landsbyskole. Men i skolestuerne findes der oftest en våd klud eller en svamp – så heldig var man ikke altid i den »rigtige« gamle skole.


Spyt ej

Omkring 200 år er det snart siden, at de første sorte tavler blev taget i brug til undervisning i skolen, så kom de små skifertavler til eleverne, og nu er iPad måske afløseren for tavler og kladdehæfter.

Publiceret Senest opdateret
At hvert barn har sin egen lille sorte skærm, er ikke noget nyt, men iPad’en kan unægtelig meget, som den lille sorte skifertavle ikke kan. Begge redskaber er dog skrøbelige i barnehænder, og hvor skifertavlen kun kostede et par skilling, er iPad’en noget dyrere at erstatte. Da tavlen i sin tid blev udskiftet med det nye lækre og dyre undervisningsmedie »kladdehæftet«, kunne man også være bekymret for, hvad det ville medføre af ulejlighed og udgifter. På trods af iPad’ens mange muligheder ser det dog ud til, at kladdehæftet ikke bliver udfaset fuldstædigt, da det ulig iPad’en har en utrolig modstandskraft mod både snavsede barnefingre, rodet i bunden af skoletasken og den sidste rest af skolemælken.
At hvert barn har sin egen lille sorte skærm, er ikke noget nyt, men iPad’en kan unægtelig meget, som den lille sorte skifertavle ikke kan. Begge redskaber er dog skrøbelige i barnehænder, og hvor skifertavlen kun kostede et par skilling, er iPad’en noget dyrere at erstatte. Da tavlen i sin tid blev udskiftet med det nye lækre og dyre undervisningsmedie »kladdehæftet«, kunne man også være bekymret for, hvad det ville medføre af ulejlighed og udgifter. På trods af iPad’ens mange muligheder ser det dog ud til, at kladdehæftet ikke bliver udfaset fuldstædigt, da det ulig iPad’en har en utrolig modstandskraft mod både snavsede barnefingre, rodet i bunden af skoletasken og den sidste rest af skolemælken.

{Old}

Griffel

En griffel er historisk beslægtet med ordene grafisk og grafik,som har græske rødder. Men griffel er overleveret til dansk viatysk, som igen har fået ordet fra latin, graphiolum.

Kladde kunne tidligere også skrives med ét d. Ordet er ogsåindgået i dansk fra tysk; det er i familie med ordet klat. I enkladde må der gerne være noget ufærdigt eller en smudsplet. Kridter et gammelt ord i dansk, men har latinske aner.

Ordet blæk har vi fra oldengelsk (500-1100 efter Kristus), ogdet er knyttet til farven sort, black. Anskue er dannet efter tyskmønster.

(New)

Tablet

Somme tider kan navnet på et bestemt produkt bliver enfællesbetegnelse for alle tilsvarende produkter. Sådan gik det mednylon, rawlplug, rockwool og mange andre produkter, og sådan kandet gå med iPad. Sådan én er ellers et enkelt produkt (fra Apple) ihård konkurrence med andre tablets, og i en periode så det ud til,at også alle smartphones skulle kaldes iPhone. Nogle firmaer bliverglade for det, andre vil ikke have, at deres produktnavn bruges afandre. Når man underviser, kan man heldigvis sige, hvad man syneser naturligt.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En stor sort tavle hørte til skolestuens mest almindelige udstyr og nævnes som nødvendig i de skoleordninger fra 1814, der indførte den gratis offentlige skole for alle børn. Datidens undervisning foregik dog ikke som samlet klasseundervisning, hvor læreren stod ved tavlen og fortalte. Frem til 1800-tallets midte brugte man den såkaldte indbyrdes undervisning, hvor grupper styret af en ældre elev lærte for eksempel regning og stavning ved at læse højt fra store plancher, og da denne metode blev afskaffet, underviste læreren normalt i form af individuel overhøring; en elev kom op til læreren og blev hørt i lektien, mens de andre skrev eller læste, til det blev deres tur.

Det, eleverne skrev på, var oftest en lille sort tavle, som de enten selv ejede eller lånte af skolen. Her kunne man øve stavning og opstille regnestykker med kridt eller griffel. Når tavlen skulle gøres ren, var det praktisk at spytte på den og så gnide på den med trøjeærmet. Nogle - måske særligt pigerne - kunne dog også bruge et lommetørklæde. Rengøring af tavler med spyt var så almindeligt, at skolelæger advarede mod metoden i årtierne omkring 1900, da man forsøgte at bekæmpe tuberkulose, der jo smittede via spyt. Af den grund blev der også opstillet spytbakker i mange skolelokaler.

Papir, pen og blyant blev med tiden billigere og udbredt til skolebrug, fortrinsvis i de ældre klasser og til for eksempel skønskrivning og tegning.

I de danske skoler i landets kolonier som Vestindien og Grønland havde man også de små sorte tavler, og rengøringen kunne her give problemer: »Skiftertavlerne var dengang den eneste form for 'regnehæfte'. Når man skulle viske dem ud, åndede man på fladen - nogle spyttede - og den nederste del af anorakærmet udgjorde svamp. Den første time en vinterdag var ikke særlig velegnet til regnetime. Der dannedes is på skifertavlen, inden man fik visket det ud, og griflen gled på den tilfrosne overflade, hver gang man forsøgte at skrive. Også blækket frøs«, som en dreng erindrede fra en lille skole nær Nuuk i 1920'erne.

Også i nutidens skole kan det forekomme, at en tavle fryser, hvis touch-skærmen på iPad'en pludselig går i stå, men hverken dengang eller nu er det nogen god ide at løse problemet med endnu mere spyt.

Powered by Labrador CMS