Elever efter fire år: Skoledagen er den samme

Eleverne mener stadig, at skoledagen er for lang. De oplever ikke mere bevægelse i løbet af dagen. De oplever stadig larm og er stadig glade for deres lærer. Samlet set har meget ikke ændret sig siden folkeskolereformen blev indført, viser elevernes svar i ny evaluering.

Publiceret

Om rapporten

Undersøgelsen bygger i år på svar fra 22.520 elever på 4., 6.,8. og 9. klassetrin fordelt på 198 skoler. Data for 2014 består af28.336 besvarelser fra elever på 224 skoler, og data for 2016består af 21.145 besvarelser fra 206 skoler. Den endeligeevaluering af reformens betydning for eleverne forventes at udkommei 2019.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er generelt svært at finde forskelle mellem elevernes oplevelse af deres skolegang nu og før reformen, når man kigger på elevsvarene i den spritnye evaluering af folkeskolereformen. 

Samlet spænder rapporterne over mere end 300 sider, og giver et billede af, hvordan eleverne, lærerne og pædagogerne (som optræder i samme rapport), skolelederne, forældrene og skolebestyrelserne hver især oplever skolehverdagen fire år efter, at politikerne ændrede skoleskemaerne markant.

Vive (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har spurgt eleverne om deres syn på skoledagen tre gange: i 2014, 2016 og senest her i 2018.

De første indsamlinger af svar kommer fra foråret 2014 - altså det sidste halvår inden reformren trådte i kraft. Det er resultaterne herfra, som Vive bruger til at sammenligne de efterfølgende svar for at kunne sige noget om, hvorvidt reformen har ændret elevernes skolegang.

I alle tre år har eleverne på 4., 6., 8, og 9. klassetrin deltaget i undersøgelsen, mens elever på 2. klassetrin kun er blevet spurgt i forbindelse med årets undersøgelse. Det betyder, at Vivi kun kan sammenligne resultater på mellemtrin og udskoling.

Læs mere

Følgeforskning 2018: Elevernes oplevelser

Powered by Labrador CMS