Langt flere skoleelever vil kunne komme på ekskursioner, hvis skolerne får dækket udgifterne til transport, mener SF.

SF vil arbejde for gratis togture til skolerne

Reglerne om gratis befordring af skoleelever har så mange begrænsninger, at det alt for ofte afskærer skolerne fra at komme ud, mener SF. Nu vil partiet undersøge, hvad det vil koste at gøre det gratis for skoler at benytte offentlig transport.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

SF's undervisningsordfører, Jacob Mark, ruster sig nu med den store lommeregner i et forsøg på at skabe klarhed over, hvad det vil koste at gøre det gratis for landets folkeskoler at køre i tog, når skolerne skal på besøge eksempelvis virksomheder eller museer.

"Det vil ikke koste det store, men det vil bare betyde rigtig meget for skolerne at få betalt de penge, hver gang man skal ud", siger Jacob Mark til folkeskolen.dk

Baggrunden for regneøvelsen er et nyt svar til ham fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der lader forstå, at regeringen ikke har aktuelle planer om at ændre i bekendtgørelsen om fribefordring af skoleelever, så ordningen også fremover vil kunne benyttes til dagsekskursioner.

Lærer: Læg en dæmper på klassekassen 

Mindst to overnatninger

I dag er kravet for fri befordring, at opholdet skal strække sig over mindst tre skoledage - med to overnatninger, fremgår det af Undervisningsministeriets aftale med DSB. I sit spørgsmål til ministeren lagde Jacob Mark op til en ændring af bekendtgørelsen, så de skoleklasser, der ikke kan benytte ordningen én gang om året til lejrskole, i stedet kan komme på ekskursioner uden krav om overnatning. Men det vil formentlig kræve en øget bevilling på finansloven, lyder afvisningen fra ministeren i svaret.

Klassisk ministersvar

"Det er jo sådan et klassisk ministersvar, blottet for visioner, og hun ser slet ikke muligheden i at gøre det frit. Det er selvfølgelig fint, at vi har regler om fri befordring, hvis man tager ud med overnatning - men det er sjældent, at man overnatter ude, for det er jo for dyrt. Det ville give masser af god mening for børnene, at de kan komme ud i alle de tilfælde, hvor de ikke overnatter - så vil skolerne kunne komme meget mere ud på besøg på museer, virksomheder og ind til byen. Og med ministerens svar synes jeg da, at man i virkeligheden skulle kigge på, om man ikke skulle gøre det frit for skolerne at bruge offentlig transport", siger Jacob Mark.

Han understreger, at der dermed ikke er tale om et løfte, som "SF så bare får igennem".

Tomme tog efter myldretid

"Men nu vil vi undersøge, om det på nogen måde er muligt og se på, hvad det i så fald vil være for en størrelse bevilling på finansloven, der vil være tale om. Det er jo ikke sådan, at DSB går glip af indtægter, fordi man laver sådan en ordning - for alternativt har børnene jo siddet i skolen. Så nu vil jeg dykke lidt ned i, hvor dyrt, det egentlig vil være, hvis der alligevel er rimeligt tomme tog efter myldretid. Man kan jo bare lave en regel om, at man så ikke må køre i myldretid", siger SF-ordføreren.

De nuværende regler om fri befordring indebærer blandt andet, at det kun er muligt at bestille én frirejse pr. skoleår. Bestillingen skal ske klassevis - og lejrskolen skal vare mindst tre og højest 13 skoledage og have mindst to overnatninger. Der kan kun bestilles mellem to togstationer, mens reglerne ikke omfatter tilslutningsbusser eller metro.

 

 

Læs mere

Se svaret fra Pernille Rosenkrantz-Theil her