Vold i skolen

Et chokerende indblik i hverdagsvold på skoler over hele landet

Vold og trusler fra elever mod lærere, som Arbejdstilsynet har noteret under besøg på skoler.

Uddrag af Arbejdstilsynets rapporter til skoler, der får påbud for vold og traumatiske hændelser viser, hvad skolens medarbejdere er udsat for.

Publiceret Senest opdateret

”Nogle ansatte udsættes næsten dagligt for fysiskvold. (…) fx slag med knytnæve mod ansattes hoveder, ryg og skuldre, kast med stole mod ansatte, kvælertag samt elever der hænger på ryggen af ansatte, kast med genstande fx viskelæder, linealer. Skub med skulderen, når man går forbi eleven på gangen”. 

Specialklasse i Esbjerg, 2022 

 

”Ansatte bliver slået og revet flere gange dagligt, og en vikar er blevet bidt. En ansat havde stadig blå mærker på overarmen en måned efter en magtanvendelse. De ansatte er i konstant fysisk og mentalt beredskab. (…) ledelse og ansatte oplever en udpræget grad af magtesløshed og utryghed i arbejdet. (…) De ansatte får flere gange dagligt kastet genstande efter sig af. Det omfatter alt fra stole til alle tilgængelige genstande (…) Det vurderes, at der er en betydelig fare for, at de ansatte kan komme alvorligt til skade”.

Arbejde med elev i Næstved, 2022 

 

”Den fysiske vold består bl.a. af slag, spark skub og kasten med genstande, som fx inventar og sakse. (…) Der forekommer verbale krænkelser svingende fra ugentligt til ca. månedligt, som fx "Din store Fede ko og 'Pas på når du går hjem, så kommer jeg og brænder dit hus ned”. 

Indskolingsafdeling i Haderslev, 2021 

 

”Der er elever, som er verbalt grænseoverskridende, hvor ansatte fx bliver kaldt racist, luder eller bliver truet fx "jeg slår dig ihjel, jeg har en kniv i tasken eller jeg kommer og besøger dig". Nogle elever bliver desuden konfronterende og truende i deres kropssprog - fx puster de sig op og går helt tæt op i ansigtet på ansatte. (…) Nogle af de elever, der kan optræde aggressivt og truende, beskrives som ude af stand til at konsekvensberegne, impulsive, svære at aflæse og risikovillige”. 

Udskolingsafdeling i Kolding, 2023

 

”Konflikten eskalerer, og eleven slår den ansatte hårdt 3 gange på venstre overarm, giver hende en lussing og kaster et stort armbåndsur i tindingen på hende. (…) Ved et tilfælde kommer kollegaen fra før ud på gangen og opdager at konflikten er fortsat, han kommer til, for at hjælpe, og bliver i den forbindelse bidt i armen, så der går hul, får taget kvælertag, bliver nevet i struben og bliver sparket. Begge ansatte er efterfølgende meget rystede”. 

Specialskole i Faaborg, 2021 

 

”At der i flere klasser er elever, der kan være udadreagerende mod inventar, fx skubbe til ting, vælte inventar, hive billeder og tegninger ned af væggene, kaste med fx tasker mv. Dette forekommer næsten dagligt. At der i flere klasser forekommer fysisk vold i form af fx slag, spark, bid mv. Ansatte i klasse X har været udsat for vold 2-3 gange i perioden fra jul til Arbejdstilsynets besøg i februar fra en elev i klassen. I klasse X forekommer der fysisk vold ca. 1-2 gange ugentligt”. 

Folkeskole i Odense, 2023

 

”Det forekommer i perioder flere gange dagligt og i andre perioder ugentligt, at der er ansatte i indskolingen, som udsættes for slag, skub, bid eller som risikerer at blive ramt, når enkelte elever i affekt kaster med tilgængelige genstande, herunder borde, stole, sakse og koste. De ansatte fortæller også om enkelte episoder inden for det seneste år, hvor en elev har kastet en globus ud fra 2. sal, og hvor der er blevet kastet glas- og plastikflasker ned fra et højtliggende sted på skolen. Herudover er der elever som indimellem fremsætter verbale skældsord og trusler såsom jeg slår dig ihjel”. 

Indskolingsafdeling i København, 2021 

 

”Der er ansatte,” som oplever faglig magtesløshed i forhold til de udadreagerende børn og utilstrækkelighedsfølelse over for de andre børn som følge af de beskrevne forhold. Derudover er der ansatte, som har søvnproblemer, oplever tristhed, træthed og manglende overskud i privatlivet, relateret til arbejdet med de udadreagerende elever. Ligeledes er der sygefravær relateret til de beskrevne forhold. (…) Udsættelse for vold forøger ansattes risiko for at udvikle belastningsrelaterede sygdomme som angst og depression og for i nogle tilfælde at udvikle posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). De ansatte risikerer også at få fysiske helbredsskader”. 

Folkeskole i Hillerød, 2023 

 

”Det forekommer dagligt, at der er ansatte, som udsættes for udadreagerende adfærd fra elever i form af slag, spark, riv, krads, bid, spyt, verbale trusler mv. Der forekommer desuden trusler med genstande, der kan bruges som våben, herunder sakse og knive. Volden forekommer i varierende grad i de forskellige afdelinger og klasser, og har i de mindre klasser mest karakter af fysisk udadreagerende adfærd, mens det i de større klasser mere kommer til udtryk som verbal vold. Der er ansatte, som i deres arbejde er alene med elever, der har en udadreagerende adfærd”. 

Specialskole i København, 2022 

 

Derfor får skolerne et påbud

Citaterne ovenfor stammer fra nogle af de 57 tilsynsrapporter, som Fagbladet Folkeskolen og Gravercentret - Danmarks Center for Undersøgende Journalistik har fået aktindsigt i. Rapporterne stammer alle fra tilsyn på grundskoler i årene 2021 til 2023, hvor Arbejdstilsynet har givet et påbud eller et strakspåbud, fordi skolerne ikke har været gode nok til at forebygge "vold og traumatiske hændelser" rettet mod de ansatte.  Når Arbejdstilsynet giver et påbud, er det fordi arbejdsmiljøloven er brudt.