Demokratifest

17. maj-fejringerne i Norge er et forbillede for Grundlovsfesten.

Nu kan skoler søge penge til støtte til en fest for grundloven

Foreningen Grundlovsfesten har fået penge fra Nordea-Fonden, og skoler og lærere kan søge om op til 4000 kr. til at gøre en fejring af det danske demokrati ekstra festlig.

Publiceret

Fra i dag kan lærere, skoleledere, pædagoger og andre ildsjæle søge op til 4.000 kr. fra Grundlovsfestens Festpulje til at gøre en fest på grundlovens 175 års-dag ekstra festlig. 

Man kan søge om støtte på grundlovsfesten.dk helt frem til grundlovsdag, den 5. juni, men de i alt 400.000 kr. i puljen uddeles efter først-til-mølle-princippet. 

"Om pengene bruges på en rød løber, en DJ, en operasanger, grundlovskage til klassen, et vægmaleri på skolens husmur eller noget helt sjette – det blander vi os ikke i, så længe det tilføjer noget festligt", lyder det fra foreningen Grundlovsfesten,  som vil engagere skoler og andre i at holde grundlovsfester med Norges nationaldag som forbillede.  

"At skabe en god fest kræver flere ting – måske er det musik, fællessang, festtaler, pynt, lege? Lærere i Danmark er verdensmestre til at skabe gode fællesskaber med børn og vi håber at vores små økonomiske bidrag kan gøre det lidt ekstra festligt at lave fester”, siger leder af Grundlovsfesten Olav Hesseldahl.

Fra 13. marts er der frisk undervisningsmateriale klar til mellemtrinnet til fagene dansk, idræt, billedkunst, madkundskab, musik og historie, hvor eleverne kan lave pynt, bage grundlovskage, skrive sang eller poetry-slamme.