Morten Ovesen, tidligere it-konsulent i Helsingør Kommune nu forlagsredaktør, foreslår, at man sløjfer alt, der hedder kurser, uddannelsestid og pædagogiske eftermiddage for en 2-årig periode, for i stedet at samle al tid til workshops og netværk omkring integration af it og medier i undervisningen.
Morten Ovesen, tidligere it-konsulent i Helsingør Kommune nu forlagsredaktør, foreslår, at man sløjfer alt, der hedder kurser, uddannelsestid og pædagogiske eftermiddage for en 2-årig periode, for i stedet at samle al tid til workshops og netværk omkring integration af it og medier i undervisningen.

Vage råd til it-løft af lærere

Ministeriets it-rådgivningsgruppe anbefaler, at lærerne deler viden med hinanden, når de har været på kursus. Men det er alt alt for ukonkret, mener blandt andre it-vejledernes formand. OPDATERET MED KOMMENTAR FRA MINISTEREN.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Deciderede kurser, herunder onlinekurser, bør understøttes og udvikles, så videndeling om digitaliseret undervisning på egen arbejdsplads i faglige miljøer efter kursusforløb understøttes".

Sådan lyder et af rådene i Ministeriet for Børn og Undervisnings pjece "Fremtidens it-læring", der er udgivet i forbindelse med, at ministeriets it-rådgivningsgruppes fremlagde sine anbefalinger til en styrket it-undervisning i folkeskolen på en konference i sidste måned.

Det er for tyndt, mener it-vejledernes formand John Klesner, der ærgrer sig over, at gruppen ikke lægger mere tydeligt afstand til de hidtidige kurser.

"Vi ved jo, at kompetenceudvikling gennem kursusvirksomhed ikke nytter noget som helst. Men der ligger i anbefalingen ingen pejling af, at vi er nødt til at ændre måden at lave kompetenceudvikling på", siger John Klesner, der selv har siddet med i rådgivningsgruppen, men føler sig overhørt på netop dette punkt.

170 lærere i netværk i Favrskov

170 lærere i netværk i Favrskov

I John Klesners hjemkommune, Favrskov, har man, med støtte fra biblioteksstyrelsen, oprettet et it-fagligt netværk på tværs af kommunens skoler. I følge Klesner er netop netværk noget, man bør dyrke, hvis man vil højne lærernes it-færdigheder.

På netværkets opstartsmøde i Favrskov i september 2012 fik de fysisk fremmødte lærere selskab af en gruppe lærere, der tog virtuel del i mødet gennem det sociale medie twitter. Sidenhen har lærerne oprettet en blog, hvorfra kolleger derhjemme kan følge med og deltage i netværkets aktiviteter.

"Vi mødes samme fysiske sted hver gang, for at signalere at vi er et fællesskab, men vi har samtidig den virtuelle del koblet på", fortæller John Klesner, der beretter om 170 netværksaktive lærere i en kommune, der har lige knap 700 lærere ansat. 

Sløjf kurserne

Sløjf kurserne

Lærer Morten Ovesen, der i dag er redaktør og projektleder hos Dansklærerforeningens Forlag med en fortid som it-konsulent i Helsingør Kommune, vil give John Klesner ret i, at rådgivningsgruppens anbefalinger på kompetenceområdet kunne have været bedre.

"Jeg synes, man skulle sløjfe alt, der hedder kurser, uddannelsestid og pædagogiske eftermiddage for en to-årig periode og i stedet samle tiden om at få integreret it og medier i undervisningen, som det også er intentionen i fagenes faghæfter og faghæfte 48", siger Morten Ovesen.

Hvis det skal lykkes, så er det ikke nok med nationalt eller regionalt forankrede netværk. Der bliver derimod behov for den lokale forankring, mener Morten Ovesen, og det er den, han savner bud på fra rådgivningsgruppens side.

Workshops og eller netværk

Workshops og eller netværk

Morten Ovesen foreslår, at der lokalt på skolen, eller i et samarbejde mellem to til tre mindre skoler afholdes workshops, hvor it-konsulenter fra den pågældende kommune eller konsulenter andet sted fra giver hjælp til planlægning, udførsel og evaluering af undervisning. Workshops'ene skal så følges op af forpligtende netværk på skolerne eller nogle skoler imellem, understreger Morten Ovesen.

Og netop opfølgningen slår også John Klesner et slag for. Han beskriver den traditionelle kursusvirksomhed som et scenarium, hvor én bedrevidende fylder viden på en samling mindre bedrevidende, hvorefter folk går hjem og ingenting sker. Derfor er han også skeptisk over for workshop-tanken.

"Workshops er normalt ikke andet end små kursusaktiviteter, hvor der er hands on, og når det drejer sig om it, så er workshops typisk et sted, hvor man lærer et program at kende gennem noget tastaturtræning, men der er ikke noget didaktisk forandring i den sammenhæng", siger John Klesner.

Lærerne skal ifølge Klesner have taget stilling til den praksis og de didaktiske udfordringer, de har, før de kan udvikle ny undervisning. Det er derfor, han foreslår et lærernetværk, hvor praksis diskuteres og reflekteres. Eksempelvis ved, at den del af elevernes undervisning, der involverer it, optages på video og bliver genstand for en drøftelse af muligheder og udfordringer i netværket. 

"Så kan man spole tilbage, gentage, stoppe op og fokusere der, hvor udfordringerne er", eksemplificerer John Klesner. Det ville være naturligt, hvis skolebibliotekerne fik tilknyttet vejledere, hvis opgave var at coache lærere på det it-faglige område, mener Klesner og tilføjer, at Danmarks it-vejlederforening og Danmarks skolebibliotekarer er på vej med et nyt vejledernetværk, der skal kvalificere praksisnær skole- og kompetenceudvikling.

DLF: Tiden er ikke til flere opgaver

DLF: Tiden er ikke til flere opgaver

Rådgivningsgruppens råd til udvikling af lærernes it-kompetencer slår heller ikke benene væk under Danmarks Lærerforening. Formand for DLF's skole- og uddannelsespolitiske udvalg Bjørn Hansen er for så vidt enig i anbefalingerne og positiv over for ideen om, at man videndeler, men påpeger samtidig, at it-ambassadører og eller it-vejledere kræver resurser.

"Vi må erkende, at det med de nye arbejdstidsregler kan blive svært. Et kompetenceløft kan kun lade sig gøre, hvis man giver lærerne tid til at deltage i netværket og videndelingen og forberedelsestid, så de kan udnytte de muligheder, it giver", siger Bjørn Hansen.

På spørgsmålet om, hvorvidt Danmarks Lærerforening vil være initiativtagerne, der opfordrer skolerne til at danne it-netværk, svarer Bjørn Hansen: 

"Vi er i en situation lige nu, hvor det er nogle lidt andre ting, vi er nødt til at prioritere efter lovindgrebet. Vi vil gerne drøfte, hvordan skolerne og kommunerne kan arbejde med it, så det forbedrer elevernes udbytte af undervisningen, men lige nu skal vi ikke overdynge lærerne med nye arbejdsopgaver. Vi skal finde ud af, hvordan vi klarer de arbejdsopgaver, vi har."

It-rådgivningsgruppen blev nedsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i januar 2012. Mads Tofte, der er rektor på IT-Universitetet i København blev udpeget som formand for gruppen, der består af 19 medlemmer hentet fra forskellige dele af uddannelsesverdenen og erhvervslivet. 

Skoleledere i netværk. Men hvad med lærerne? 

I et samarbejde med KL og Skolelederforeningen har Ministeriet for Børn og Undervisning for nylig etableret et netværk for såkaldt 'digital forandringsledelse i folkeskolen'. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har store forventninger til netværket, der allerede samler mange kommuner og skoleledere, fortæller hun.

Men i forhold til at dygtiggøre lærerne på it-området bliver det indtil videre ved forslagene. 

"Vi er i gang med at undersøge, hvordan vi kan klæde lærerne bedre på til at arbejde pædagogisk og didaktisk med it. Det er også afspejlet i regeringens folkeskoleudspil, hvor vi foreslår et kompetenceløft af ledere, lærere og pædagogisk personale og i forslaget om etablering af et korps af læringskonsulenter", siger Christine Antorini.     

Læs mere

Læs Ministeriet for Børn og Undervisnings pjece 'Fremtidensit-læring' her.

Powered by Labrador CMS