Besparelser

Katrine Fylking med børn
Flere flytter til København. Det betyder flere børn i folkeskolen, så selvom København bruger flere penge folkeskolen, er det slet ikke nok til de børn, som er der, lyder det fra formand for Københavns Lærerforening, Katrine Fylking.

Tal viser flere penge til skolerne i København, men virkeligheden er en helt anden

Man kan ikke sammenligne kommunernes skoleudgifter uden at se på antallet af elever, lyder det fra Københavns Lærerforening. For godt nok bruger København stadig flere millioner på skole - men elevtallet stiger væsentligt mere.

Publiceret

Er der guldvandhaner på skoletoiletterne i København? Det kunne man måske tro, eftersom kommunen har brugt over 40 millioner kroner mere på folkeskolen i 2023 sammenlignet med året før. Men tallene fra Danmarks Statistik tager ikke højde for, at elevtallet i de københavnske skoler steg markant i den periode - så virkeligheden ude på skolerne er en helt anden, påpeger formand for Københavns Lærerforening Katrine Fylking.

Tidligere på ugen bragte Folkeskolen et kort over forskellene på de enkelte kommunernes skoleudgifter fra 2022 til 2023 baseret på kommunernes officielle regnskabstal, som Danmarks Statistik for nylig har offentliggjort.

Men det giver ikke mening at sammenligne de samlede skoleudgifter fra år til år, når skolerne samtidig får flere elever, påpeger formand for Københavns Lærerforening Katrine Fylking.

”Folkeskolen bliver ikke prioriteret i København. Der er besparelser på det område, og skolerne er virkelig udfordret i deres egne budgetter. Det er lokalt på skolerne, at de skal finde besparelserne, og det bliver på lærerstillinger”, siger Katrine Fylking.

Det er vanskeligt at beregne udgifterne per elev. Men Katrine Fylking peger på, at Danmarks Statistik inkluderer udgifterne til de elever, der går på specialskoler i og uden for kommunen og også kommunens andel af udgiften til, at børn fra København går enten i friskole eller er på efterskole. Og kigger man på det samlede antal skoleelever i alle skoleformer med bopæl i København, så steg antallet ifølge Børne- og Undervisningsministeriets tal med 859 fra 2021/22 til 2022/23. Ifølge Københavns Kommune steg antallet af folkeskole- og specialskoleelever dog 'kun' med 419. Udgifterne per elev er som bekendt meget forskellige  afhængig af, om eleven er i et meget specialiseret tilbud eller går i en folke- eller friskoleklasse med høj klassekvotient. Alene 419 elever i helt almen folkeskole vil udløse en ekstra udgift på 33 millioner kr.

”Vi har knap 60.000 folkeskoleelever. I den her artikel står der, at der i København er 40 millioner mere til folkeskoleområdet i 2023. Der er kommet flere elever, så folkeskolerne oplever på ingen måde, at der er kommet flere penge”, siger Katrine Fylking og fortæller, at i Københavns Kommune oplever, at der i disse år går mange penge fra almenområdet til specialområdet.

”Udgifterne det specialiserede område er steget. Det har betydet, at kommunerne har genåbnet budgetterne. Det er sjældent, det sker. Der sker en omfordeling. Der bliver hentet 75 procent af de penge, der er brug for på det specialiserede område på almenskolerne. Så vi kan se ret tydeligt, at almenskolerne er presset, og der er færre penge per elev”, siger Katrine Fylking.