Anbefalinger

Anbefalinger til din danskundervisning

Trine Hemmer-Hansen er lærer på Virupskolen i Hjortshøj i Aarhus Kommune og Folkeskolens danskrådgiver.

Publiceret

Book et forfatterbesøg

For nylig havde vi booket et forfatterbesøg med Sarah Engell, og det var virkelig en succes. Vi havde slået os sammen med naboskolen, så alle 9.-klasserne var sammen og havde forberedt spørgsmål til hende. Til arrangementet havde vi søgt om tilskud hos Statens Kunstfond.

Forinden havde vi arbejdet med Sarah Engell i dansk. Brainstormet på hendes forfatterskab, læst en roman og nogle noveller og talt om hendes skrivemåde. Hun har skrevet mange bøger, og hun kontaktede os på forhånd og spurgte, hvilke bøger hun skulle fokusere på i sit oplæg.

Det var fascinerende for både elever og mig selv at høre, hvordan hun laver hele forarbejdet til sine bøger ved for eksempel at besøge de steder, hvor handlingen foregår. Hun går turen i Dyrehaven mange gange, hun sætter sig i en skaterpark og observerer de typer, der kommer der, deres tøj og måder at tale på. Det inspirerede mig til at sende mine elever ud, når de skal lave skriveøvelser, i stedet for at sætte dem foran computeren.

kunst.dk kan du søge om støtte til ’levende litteraturmøder for børn og unge’.

Brug romanen til en personlig skriveøvelse

Hver gang vi har læst en roman, taler vi om forskellige fordybelsesområder, som romanen indeholder. Vi brainstormer på tavlen, og når eleverne har udvalgt et par stykker, plejer jeg at udforme en skriveøvelse med forskellige genrer, som kan udforme sig til en aflevering. Her er tre eksempler på skriveøvelser:

Romanen "Intet”: Skriv et brev til en person, som har eller har haft stor betydning for dig. Flere skrev til deres bedsteforældre. En læste sit brev op på kirkegården, og en anden læste brevet til sin afdøde farfar op for farmoren. Det var meget rørende.

Romanen ”Dig & mig ved daggry”: Skriv et essay om det at være ung og finde sin identitet. Romanen handler om, hvad der er fedt, og hvad der udfordrer ved at være ung.

Romanen ”Tag gaden tilbage”: Skriv en sms-korrespondance mellem dig og en ven, som du ikke ser i din hverdag, men savner. Romanen handler om valget mellem at gå med de seje eller være loyal over for sine gamle venner. 

Differentieret personkarakteristik

Jeg er blevet mere og mere bevidst om at differentiere og bruge forskellige arbejdsformer, så selv om rammen er den samme opgave, kan eleverne vælge, hvor kreative de vil være. Her er tre opgavetyper til personkarakteristik:

Lav en graf på computeren over hovedpersonens skiftende humør igennem novellen. Så skal de foretage otte nedslag i novellen, hvor de vurderer hovedpersonens humør på en skala fra 1 til 10, som de plotter ind i et koordinatsystem med sidetal på x-aksen og humøret på y-aksen.

Lav en collage, hvor du klipper eller river billeder og illustrationer ud fra reklamer og aviser, som symboliserer hovedpersonens humør. Her kan de være så kreative, de vil, med udklip, udprint, farvesymbolik og så videre.

Optag en kort samtalepodcast, hvor hovedpersonen er inviteret ind i studiet til at tale om, hvad der gør ham eller hende glad, og hvad der udfordrer i livet. Det tvinger eleverne til at mærke efter på egen krop, hvad hovedpersonen føler, i stedet for bare at strege ord under.