I sidste uge var det 'Program for læringsledelse' og nu viser det sig, at A.P. Møller-projektet 'Boost: Innovativ skole i Helsingør' heller ikke kan vise fremvise imponerende resultater.
I sidste uge var det 'Program for læringsledelse' og nu viser det sig, at A.P. Møller-projektet 'Boost: Innovativ skole i Helsingør' heller ikke kan vise fremvise imponerende resultater.

Endnu et A.P. Møller-projekt uden målbar eleveffekt

I Helsingør Kommune har alle lærere siden 2015 arbejdet med en bestemt metode til at arbejde innovativt. Det skulle øge elevernes trivsel og faglighed, men slutevalueringen finder ingen tegn på gladere eller dygtigere elever. Og lærerne synes end ikke, metoden var god.

Publiceret

Om evalueringen

Vive har fulgt projektet fra starten i 2015 til afslutningen i2018 og har undervejs lavet en baselinemåling, enmidtvejsevaluering og et interviewnotat. Samlet bygger evalueringenpå:

- Data fra surveys blandt lærere og pædagoger fra 2015, 2016 og2018

- Standpunktskarakterer fra samtlige 8. og 9. klasser fra 2015til og med 2018

- Trivselsdata fra medarbejdere

- De nationale trivselsmålinger fra 2015 til og med 2018

- Interviews med 16 lærere og 5 pædagoger fordelt på 6matrikler

- Gruppeinterview med i alt 34 elever fra 5 skoler

Formålet med projektet

På forhånd var der to overordnede mål med projekt 'Boost:Innovativ skole i Helsingør'

- at øge elevernes trivsel, motivation, faglighed oginnovationskompetencer, så de er rustede til fremtidens job,teknologier og lokale og globale udfordringer

- at øge det pædagogiske personales faglige, didaktiske ogpædagogiske kompetencer samt at øge deres arbejdsglæde.

Har arbejdet med Udfordringen én gang omåret

Selvom det fra start har været målsætningen, at lærerne skullearbejde med metoderne i Kompasset i den almindelige undervisning,er det ifølge Vives analyse mest sket i forbindelse med tretema-uger kaldet Udfordringen for alle kommunens næsten 7.000elever. Temaet er hver gang valgt af byrådet. De bedste 'designs'er gået videre en Battle, hvor en endelig vinder er blevet kåret afen ekspertjury.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En ny afsluttende evaluering af et stort A.P. Møller-finansieret projekt konstaterer, at en flerårig målrettet indsats ikke ser ud til at have båret frugt.

I sidste uge kunne folkeskolen.dk fortælle, at det største A.P. Møller Fonden-finansierede projekt, Program for læringsledelse, ikke kan påvises at have ført til hverken gladere eller dygtigere elever, faktisk tværtimod. Og det viste sig også, at det var til at overse, hvad lærerne havde kunnet bruge de mange ekstra data om eleverne, som projektet havde ført med sig.

Lærerne er til gengæld også blevet mere negative over for den specifikke undervisningsmetode. Færre synes ved projektets afslutning - end ved en midtvejsevaluering - at undervisningsmetoden er en god måde at arbejde med innovation på, og der er også færre, som synes, at den styrker elevernes trivsel og faglighed.

Reform og lov409 får også her en del af skylden

I onsdags lød det fra programleder for A.P. Møller-projektet 'Program for læringsledelse', at projektets manglende resultater måske var forårsaget af, at det havde kørt i en tid, der var præget af folkeskolereformen og Lov 409. Og en lignende betragtning peger Vive også i deres vurdering af resultaterne i Helsingør.

Powered by Labrador CMS