Der kan være ganske mange penge at hente ved at tjekke, om alt er rigtigt på lønsedlen. Sidste år fandt tillidsrepræsentanter og lærerkredse over 4 millioner kroner til Lærerforeningens medlemmer.
Der kan være ganske mange penge at hente ved at tjekke, om alt er rigtigt på lønsedlen. Sidste år fandt tillidsrepræsentanter og lærerkredse over 4 millioner kroner til Lærerforeningens medlemmer.

Fejl på lønsedlen: Sidste år fandt DLF over 4 mio. til lærerne

Efter to coronaår kunne lærerkredsene i 2022 igen for alvor komme på besøg og hjælpe interesserede medlemmer med at tjekke lønsedlen. Mange har ikke fået det rigtige undervisnings- eller DSA-tillæg.

Publiceret

Efter to år, hvor coronapandemien gjorde det svært at komme på besøg på skolerne, har de fleste lokale lærerkredse i 2022 igen tilbudt det såkaldte Løntjek, enten i fagbevægelsens fælles kampagneuger i november eller på et andet tidspunkt.

Det kan ses på de beløb, som kredsene har meldt tilbage til DLF, at de har fundet til lærerne.

Samlet set er lærernes løn blev efterreguleret med 4.563.605 kr. efter, at tillidsrepræsentant eller kredskontor har tjekket lønsedlerne.

Blandt de hyppige problemstillinger er lærere, der ikke har fået deres DSA-tillæg for timer i dansk som andetsprog og det særlige undervisningstillæg til lærere, der underviser mere end 750 timer på et skoleår.

Disse tillæg manglede oftest på lønsedlen

Som lærer har du krav på et tillæg på 37,28 kr. i timen for tale-/høreundervisning, bistand til småbørn med sprog- og talevanskeligheder eller undervisning i dansk som andetsprog.

Det undervisningstillæg, som manglede på en del læreres lønseddel er det, som siden Lov 409 trådte i kraft for knap 10 år siden, skal gives til lærere med flere end 750 undervisningstimer på et skoleår.

For hver ekstra time, man som lærer tilbringer sammen med eleverne, skal man have 134,46 kr. oven i den almindelige løn.

De manglende tillæg overrasker ikke formand for Lærerforeningens overenskomstudvalg Morten Refskov.

"Det er jo typisk, at tillæg, der er timebaserede giver problemer, fordi man ikke kan regne med, at det er det samme fra det ene år til det andet afhængig af opgaveoversigten", siger han.

Morten Refskov kalder det en kerneopgave for en fagforening at hjælpe med at sikre, at medlemmerne får det rigtige løn.

Refskov: Tag din lønseddel til din tillidsrepræsentant

En hensigt med det høje undervisningstillæg ved mere end 750 undervisningstimer har været at dæmme op for, at lærerne pålægges urimeligt mange undervisningstimer.

Men der er altså en del lærere, der alligevel kommer helt derop. Så opfordringen lyder fra Morten Refskov:

"Du kan når som helst gå til din tillidsrepræsentant og bede om hjælp til at kigge på din lønseddel".

Faktisk er størsteparten af de godt 4 millioner kroner i efterregulering fundet i lærerkredse, som har tjekket medlemmernes lønsedler på et andet tidspunkt end i kampagneugerne 46 og 47.

Powered by Labrador CMS