OK24

Efter intense forhandlinger de seneste fem døgn, er det en tilfreds Gordon Ørskov Madsen, der i dag - sammen med resten af de kommunale forhandlere - kan præsentere et overenskomstforlig med en ramme på 8,8 procent.

OK24: Gennemsnitslærerens månedsløn stiger 2300 kr. i år

Med det statslige forlig som forbillede er KL og Forhandlingsfællesskabet netop nået til enighed om den del af OK24, der gælder for alle kommunalt ansatte. De særlige forhandlinger på lærerområdet er endnu ikke afsluttet.

Publiceret Senest opdateret

Det er omtrent en kopi af sidste weekends forlig på det statslige område, som KL og de kommunalt ansattes forhandlere lørdag præsenterer. En samlet ramme på 8,8 procent, markante generelle lønstigninger allerede fra 1. april og ikke mindst en aftale om, at man i november 2025 ekstraordinært samler op og udmønter lønstigninger, hvis den private lønudvikling som ventet løber fra de offentligt ansattes.

"Generelle lønstigninger på 5,74 procent i 2024. 4 procent fra 1. april plus 1,74 procent fra reguleringsordningen 1. oktober. Det betyder, at en gennemsnitlig lærers månedsløn stiger med cirka 2300 kr. i år", fortæller en træt, men stolt og tilfreds formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, lørdag efter forhandlinger i KL-Huset over mere end  fem døgn.

Økonomi i den generelle kommunale aftale

2024 2025 I alt
Generelle lønstigninger inkl. reguleringsordningen5,74%0,77%6,51%
Organisationsmidler2,00%2,00%
Øvrige forbedringer0,04%0,05%0,09%
Forbedringer i alt5,78%2,82%8,60%

Hertil kommer en forventet reststigning på 0,2 % i OK-perioden og dermed en samlet økonomisk ramme på 8,8 %.

Ved de seneste mange overenskomstforhandlinger i det offentlige har det været staten, der har hængt i bremsen. Men denne gang fik topforhandler Rita Bundgaard, Gordon Ørskov og de andre i fagbevægelsens statslige forhandlingsdelegation, CFU, anerkendelse hos de kommunale kolleger for et resultat, som kunne danne afsæt for forhandlingerne i kommunerne.

"Vi har tænkt kreativt med den ekstra udmøntning i efteråret 2025", fremhæver Gordon Ørskov Madsen og kalder det et klart gennembrud.

Aftalen

Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet på kl.dk

Topforhandleren på det kommunale område, FOA-formand Mona Striib, talte før jul om en ramme i størrelsesordenen 11 procent, fordi det var i den størrelsesorden, man dengang skønnende lønudviklingen på det private område.

"Det så helt anderledes ud efter jul, hvor skønnet var faldet til 8,8 procent over to år, og det er vi nødt til at acceptere", forklarer Gordon Ørskov. "Men med aftalen om ekstraordinær udmøntning sikrer, at vi ikke skal have et nyt lønefterslæb med til overenskomstforhandlingerne i '26".

Tillidsrepræsentanter på alle matrikler

Dagens generelle overenskomstforlig omfatter også aftalen om noget, der har stået på Lærerforeningens ønskeseddel længe, nemlig at der bliver bedre muligheder for flere tillidsrepræsentanter, når en skole eller anden kommunal arbejdsplads har afdelinger på flere matrikler. En ny barselsaftale følger op på de nye barselsorlovsregler, så nye fædre eller medmødre får fuld løn i alle af de 10 øremærkede uger (rettet den 21./02). 

Og så får man mulighed for at spare frihed op, sådan at man for eksempel kan samle to års 6. ferieuge sammen til to ugers frihed. Hvornår de kan afvikles, skal naturligvis aftales med den lokale ledelse, men rettigheden kommer til at gælde alle kommunalt ansatte, også lærere. 

2 procent til lærerforhandlinger

Dagens aftale afsætter 2 procent til de enkelte organisationers forhandlinger. 

"Det er højt", fremhæver Gordon Ørskov, "fordi vi jo kun har en toårig overenskomstperiode denne gang". 

På Lærerforeningens særlige kravliste står både yderligere lønstigninger til nogle medlemsgrupper plus kompetenceudvikling på aftalte vilkår, fornyet aftale for praktiklærerne og en national ordning for nye læreres start i jobbet. Den formelle deadline for forhandlingerne er den 29. februar, men forhandlingerne er på nuværende tidspunkt noget bagud for tidsplanen, så det er p.t. usikkert, hvornår de sidste forlig falder på plads. Men det er aftalt ved trepartsforhandlingerne, at de kommunale og regionale overenskomstforlig samles i en én fælles mæglingsskitse og sendes til samlet afstemning.