Hovedstyrelsesvalg 2023

Fire af de 23 stole i hovedstyrelsessalen er allerede besat af henholdsvis formand Gordon Ørskov Madsen, næstformand Niels Jørgen Jensen, forperson for Lærerstuderendes Landskreds Anneline Jensen og formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal. Om tre uger skal medlemmerne sammensætte den resterende hovedstyrelse ved et landsvalg.

Om tre uger kan du være med til at vælge Lærerforeningens top

Foreløbig 23 kandidater kæmper om 18 pladser i Lærerforeningens hovedstyrelse, og der er også kampvalg om pensionistfraktionens ene plads ved det cirkelformede bord.

Publiceret Senest opdateret

Efter mere end 15 år i Lærerforeningens hovedstyrelse har Bjørn Hansen, Holbæk, besluttet at takke af og ikke stille op til fire år mere. Formand for Djurs Lærerforening Lisbeth Bøwes, der kom ind i foreningens landsledelse som suppleant sidste år, stiller heller ikke op til valget om tre uger. Ligesom Jørn Kokkendorff, der har repræsenteret pensionisterne i fraktion 4 i fire år, har besluttet at stoppe.

De øvrige 15 valgte hovedstyrelsesmedlemmer er klar til en tørn mere, men de skal ud i kampvalg. 

Folkeskolen har på nuværende tidspunkt kendskab til yderligere otte lærere (rettet 14/11, red.), børnehaveklasseledere, UU-vejledere med mere, der er kandidater, når medlemmerne kan stemme fra den 23. november til den 5. december. 

Det foregår på den måde, at man som medlem af Lærerforeningen får en mail med et link til afstemningen. 

Man har 18 stemmer til sin rådighed, så man kan vælge enten at sammensætte præcis den hovedstyrelse, man drømmer om - eller man kan putte op til 18 æg i én kurv og give en eller nogle få kandidater maksimal opbakning.

Nye navne på stemmesedlen

For første gang i mange år er der kampvalg til pladsen som repræsentant for fraktion 4, som er de pensionerede medlemmer. 

Her stiller tidligere tillidsrepræsentant i Odense Gitte Mailand Jensen op, og det samme gør Palle Dons-Heltoft, Sønderborg.

De genopstiller

Anders Liltorp, formand for Rødovre Lærerforening

Charlotte C. Holm, formand for Odense Lærerforening

Jacob Svejstrup, Viborg Lærerforening

Katrine Fylking, formand for Københavns Lærerforening

Kristoffer Høyrup Sørensen, Aalborg Lærerforening

Lars Busk Hansen, formand for Lærerkreds Nord

Lars Buur Holmboe, formand for Vejle Lærerforening

Morten Refskov, formand for overenskomstudvalget

Niels Lynnerup, formand for Herningegnens Lærerforening

Per Breckling, formand for Fredericia Lærerforening

Regitze Flannov, formand for undervisningsudvalget

Rikke Gierahn Andersen, Århus Lærerforening

Sanne Weisbjerg Vilstrup, forkvinde, Logopædisk Forum

Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget

Tine Agenskov, næstformand i Thy-Mors Lærerkreds

Gitte Mailand
Palle Dons-Heltoft

De aktive DLF-medlemmer i fraktion 1 og 2 skal vælge repræsentanter til 18 pladser i hovedstyrelsen.  

Folkeskolen har p.t. kendskab til otte nye navne, der stiller op, så der er i alt er 23 kandidater.  (rettet 15/11, red.)

Lærer, cand.pæd. Dorthe Krejlgaard Nielsen. Hun er medlem af styrelsen i Århus Lærerforening ligesom Rikke Gierahn, der genopstiller. Også uddannelsesvejleder i Randers Mads Lerche Møller er kandidat. Og ligeledes fra det østjyske stiller formand for Horsens Lærerforening Henrik Juul Nielsen op. 

Dorthe Krejlgaard Nielsen
Mads Lerche Møller
Henrik Juul Nielsen

Tre nye københavnere

Også i København har flere kandidater meldt sig på banen ud over formand Katrine Fylking, der genopstiller. 

Formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini, der er børnehaveklasseleder på Østerbro, stiller op til valget. Det er ikke lykkedes Børnehaveklasseforeningen at få en fast plads i hovedstyrelsen, som skolelederne og de lærerstuderende har, men i mange år lykkedes det en børnehaveklasseleder at blive valgt ind på en af de aktive medlemmers pladser. 

Det skete dog ikke ved valget for fire år siden, og heller ikke ved et efterfølgende suppleringsvalg til en ledig plads i 2021 opnåede den daværende formand for børnehaveklasselederne, Pia Jessen, valg. 

To medlemmer af Københavns Lærerforenings bestyrelse, Anders Kildahl Juul og Pernille Bendix, er også nye kandidater.  (præciseret 3/11, red.)

Marianne Giannini
Pernille Bendix
Anders Kildahl Juul

På Sjælland stiller to lokale kredsstyrelsesmedlemmer op, Kim Kirkegaard Zachariassen, Køge Lærerforening, og Kresten Dahlmand Andersen, Roskilde Lærerforening.

Kim Kirkegaard Zachariassen
Kresten Dahlmand Andersen

Der er tale om et landsvalg, hvor man kan stemme på kandidater fra hele landet. 

Men erfaringen fra tidligere valg viser, at det er vanskeligt at få plads i hovedstyrelsen uden et bagland i en eller flere lokalkredse.