Debat

Gitte Mailand, kandidat til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, giver sit bud på, hvordan pensionistgruppen kan være en aktiv medspiller.

Kandidat: Fraktion 4 som en aktiv medspiller

Gruppen af pensionister i Dansk Lærerforening skal være en mere aktiv medspiller, skriver kandidat til hovedstyrelsen Gitte Mailand.

Publiceret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Fraktion 4 er en vigtig fortsættelse af tiden som aktiv lærer. I fraktion 4 mødes vi på tværs af skoler og erfaringer. Gode foredrag, arrangementer og ture er betydelige bidrag til det gode pensionistliv. Det skal vi fortsat værne om.

Men kan vi i fraktion 4 være en mere aktiv medspiller for os, der er pensionister, og for dem, der er på vej til pensionen?

Det mener jeg.

På sidste årsmøde drøftede vi kredsenes opbakning til- og interesse for arbejdet i fraktion 4. Det blev tydeligt for mig, at det er meget forskelligt.

Det kan og skal vi ændre. Selvfølgelig afhænger meget af kredsene, men vi skal også selv gøre en indsats.

Jeg mener, at en vej frem vil være:

En landsdækkende vejledning

Arbejdet i fraktion 4 vil på alle niveauer i Danmarks Lærerforening styrke sin betydning, når vi i en landsdækkende vejledning selv beskriver arbejdet i fraktion 4.I vejledningen skal vi også tage fat på vigtige emner som seniorpolitik og en overenskomst for pensionerede lærere.

Seniorpolitik

Vi skal udforme forslag til en seniorpolitik ved at drage nytte af de erfaringer, vi kommer med fra et aktivt lærerliv. Her skal vi især inddrage nye medlemmer, der lige er gået på pension. Vi skal være opmærksomme på, at det lærerliv, vi var en del af, ikke er det samme som det, nye pensionister kommer fra. Fratrædelsesordninger og nedsat tid er vigtige. Men mindst lige så vigtige er aftaler, der gør noget for dagligdagen for seniorer i folkeskolen.

Det er ca. to år siden, jeg selv gik på pension, og jeg husker godt de sidste år som aktiv lærer. Der er mange små og store ting, vi kan gøre lokalt på skolerne for at bedre seniorårene.

Det skal ses som en værdi, at seniorer vælger at blive på arbejde frem for pension.

Lokalt på skolerne skal fraktion 4 være aktiv, meget gerne i faglig klub. Her kan kommende seniorer i arbejde danne netværk og drøfte, hvordan et godt arbejdsliv er for dem. Derved bliver nye og kommende medlemmer inddraget i fraktion 4 og ser betydningen af at blive i fællesskabet.

Overenskomst og aftalte vilkår

Jeg er selv en af de pensionister, der arbejder i folkeskolen. Vi ser ind i en tid, hvor flere vil arbejde, og hvor flere får opgaver, de kan løse i folkeskolen.

Det er derfor vigtigt, at vi får aftalte vilkår. På den måde sikrer vi den enkelte, men kan også være med til sikre, at det er læreruddannede, der underviser.

Et vigtigt arbejde for alle i fraktion 4

Det vil kræve mange gode kræfter at få alle disse tanker gjort til virkelighed. Men jeg ser det som et arbejde, vi i fraktion 4 skal gøre i fællesskab, og jeg ser det som en styrkelse af fraktion 4.

 Vi skal være i en aktiv proces med et flow imellem alle dele af fraktion 4.

På årsmøde, sammen med de kongresdelegerede og i de forpligtende kredssamarbejder kan vi gennem dette arbejde udvikle vores politik og bringe den videre ind i hovedstyrelsen.

Kommunikation

Når alt vores gode arbejde udmønter sig i en landsdækkende vejledning og i et fortsat solidt arbejde i lokale bestyrelser, skal vi huske at kommunikere ud til alle medlemmer.

Jeg ser det som min opgave i samarbejde med alle i fraktion 4 at holde liv i debatten og ideudvikling i Fagbladet Folkeskolen, men jeg ser ikke et problem i også at bruge de digitale medier som Folkeskolen.dk. Mange nye som ældre pensionister har det fint med dette.

Så lad os få aktivitetsniveauet op i fraktion 4.

Min erfaring som tillidsmand og næstformand i Odense lærerforening har lært mig, at man ikke skal vente på at blive inviteret til bords. Man skal være opsøgende. Når man så er med ved bordet, skal man have noget at byde ind med.

Sådan ser jeg fraktion 4 i fremtiden.

Deltag i debatten - send dit indlæg på 400-600 ord til debat@folkeskolen.dk