Anmeldelse

Håndværk og design

Hvorfor håndværk og design? Denne bog giver svarene

Der er kommet en ny bog til håndværk og design-hylden: en samling af relevante teorier og historisk materiale målrettet den lærerstuderende. Den udfylder et tomrum på en hylde, hvor der stadig er god plads til det mere vægtige materiale.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dette skoleår blev faget håndværk og design obligatorisk. De første uddannede håndværk og design-lærere er sprunget ud, og der er blevet udgivet et væld af inspirationsbøger til faget. Nu kommer så ”Håndværk og design - En fagdidaktik” af Hanne Schneider og Stig Pedersen. En bog, som er skrevet til de lærerstuderende og til de lærere, der ønsker inspiration og et teoretisk overblik over det nye fag.

Fakta:

Titel: Håndværk og design

Forfatter: Hanne Schneider, Stig Pedersen

Pris: 250

Sider: 134

Serie: Lærerbiblioteket

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Bogen er tænkt som en grundbog i læreruddannelsens undervisningsfag håndværk og design. Den indleder med at give en kort præsentation af faget for herefter at bevæge sig hen til en historisk gennemgang af håndværksfaget og en afklaring af design- og kreativitetsbegreberne. Innovation og entreprenørskab bliver også berørt let, men her følger ikke en egentlig begrebsafklaring andet end i form af et citat. Det kan undre, at to så vigtige områder ikke bliver belyst yderligere, da de er centrale for faget.

I de følgende kapitler behandles målstyret undervisning, evaluering, lærerprocesser og arbejdsformer i faget. Også designprocessen bliver der gået i dybden med, og her finder jeg især beskrivelsen af idegenereringsmetoderne flot og spændende beskrevet. Dog kan jeg undre mig over valget af modeller af designprocessen. Modellerne, der er valgt, er både nytænkende og dækkende til en forståelse af de forskellige elementer i processen, men da bogen henvender sig til lærerstuderende, finder jeg dog ikke disse fyldestgørende. Forfatterne nævner også selv de mange forskellige modeller, som findes, og det må vel i bund og grund være en smagssag, hvilke man er tilhænger af. Dog vil jeg plædere for, at ingen af de valgte modeller viser de tilbageløb, der opstår mellem hver enkelt fase i designprocessen, og at der i disse tilbageløb finder mindst lige så meget læring sted.

Efter behandling af ovenstående bevæger bogen sig hen over emner som mesterlære, æstetiske læreprocesser, indretning af de fysiske rammer, materiel kultur og håndværk og design i et tværfagligt samarbejde. Bogen slutter af med at give et rids af sløjd og håndarbejdes historie.

Hvert kapitel i bogen afsluttes med utallige studiespørgsmål og forskellige øvelser, der udfordrer den studerende til at gå i dybden med hvert enkelt emne. Det er her, bogens virkelige styrke ligger. Spørgsmålene og øvelserne er relevante og kan være med til at opkvalificere og supplere den undervisning, den studerende modtager på seminariet.

Layoutet i bogen er enkelt og uden de store dikkedarer. Der findes hverken billeder eller tegninger i bogen, hvis man ser bort fra de få modeller, der gennemgås. Det er et bevidst valg fra forfatternes side, og det kan man synes om eller lade være. Personligt savner jeg lidt ”guf” til øjnene, men det ændrer intet på det præcise og relevante indhold i bogen, som jeg som læser bliver præsenteret for.

”Håndværk og design - En fagdidaktik” er en grundig gennemarbejdet bog. Den kommer ikke med en masse nye tanker omkring fagets didaktik, men er nærmere en indsamling af allerede kendt viden, der førhen har været spredt over forskellige værker. Den holder, hvad den lover: At være en grundbog til lærerstuderende, hvor der også er plads til, at den studerende selv gør sig tanker omkring faget. Og den har manglet. Ikke som et inspirationsmateriale til Sådan gør du håndværk og design. Men mere som et Hvorfor gør du håndværk og design?