Debat

DLF mener: Skolepsykologer med lærererfaring skal bedre inklusion

Publiceret Senest opdateret

Når vi spørger Danmarks Lærerforenings medlemmer, hvad der fylder mest i deres hverdag, topper inklusion listerne hver gang. Det har det gjort i årevis, og udfordringerne er ikke blevet mindre de senere år.

Stort set alle lærere og børnehaveklasseledere har elever i deres klasser, der ikke har det godt fagligt eller socialt. Alt for ofte får eleverne ikke den hjælp, de har behov for, og over tid vokser problemerne – både for det enkelte barn, for resten af klassen og for læreren, som skal bruge stadigt mere tid på at håndtere kriser i stedet for at skabe god undervisning.

Sidste år viste vores inklusionsundersøgelse, at mere end halvdelen af lærerne må vente i månedsvis på hjælp fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Når hjælpen endelig kommer, er den ofte svær at integrere i hverdagen på skolen og i undervisningen.

PPR-psykologerne gør et stort og vigtigt arbejde, men ofte bliver de bundet til skrivebordet foran endeløse bunker af PPV’er og andet papirarbejde. Samtidig har PPR udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere, hvilket resulterer i stor udskiftning og mange nyuddannede psykologer.

Derfor har Danmarks Lærerforening længe arbejdet for at få skolepsykologerne tilbage på skolerne og i PPR. Skolepsykologen skal have sin hverdag ude i praksis, hvor han eller hun kan hjælpe lærerne helt inde i undervisningen – og hvor lærerne kan få sparring, når behovet opstår. På den måde kan der sættes tidligt og rigtigt ind i den almene undervisning.

Meget tyder på, at politikerne har lyttet. Reformkommissionen har anbefalet, at lærere gennem en psykologisk overbygningsuddannelse skal kunne kvalificere sig til “skolepsykologer” i PPR-funktioner. Undervisningsministeren er glad for idéen. Flere andre partier har allerede bakket op.

Skolepsykologerne skal være skolepsykologer med vægt på “skole”. Det handler først og fremmest om at uddanne skolepsykologer på et højt fagligt niveau, som ønsker at arbejde i skolen – ikke om at uddanne psykologer, som kan få arbejde uden for skoleområdet.

Derfor ønsker vi en ny uddannelse forbeholdt lærere med flere års undervisningserfaring. På den måde sikrer vi, at vi får skolepsykologer, der står på et solidt lærerfagligt grundlag, og som kan bidrage positivt til skolernes arbejde med inklusion og inkluderende klassefællesskaber.