Anmeldelse:

Læsevanskeligheder tacklet bane for bane

Gennem syv baner trænes bogstavlyde i et materiale henvendt til børn og unge med læsevanskeligheder eller ordblindhed. Materialet kan være et udmærket supplement til især specialundervisningen.

Publiceret

Fakta:

Glidebaneserien

4.999 kroner for hele serien. Baner kan også købes enkeltvis

Udgiver: Time2Learn

”Glidebaneserien” består af syv 'baner 'og er til børn og unge med læsevanskeligheder eller ordblindhed. I serien trænes bogstavlyde, da ukendte ord læses ved at glide fra bogstavlyd til bogstavlyd.

De syv baner kommer i hver deres farvestrålende pose med lynlås, indeholdende glidebaner, bogstavterninger, skriveplader, spilleplader, brikker, ordkort og lydmønsterbaner. Hver bane har forskelligt indhold, men ens metoder med variation og bevægelse: ”Kast-en-lyd”, ”3-på-stribe”, ”Efteraberen”, ”Byg et ord” og ”Mønsterjagt”. Til hver bane hører en lærervejledning i form af et hæfte med baggrundsviden, metoder, spilleregler og en oversigt for hver af de syv baner. Der er QR-koder til det hele med videoer, der blandt andet demonstrerer lyde, håndfonemer og viser hvordan man gennemfører de fem metoder. Desuden er der QR-koder med videopræsentationer af apps, der kan tilkøbes samt til download og udskrift af såkaldt skrivehuspapir. Banerne lægger op til to spillere, kan bruges afhængigt af hinanden samt med fokus på den enkelte elev eller gruppes udfordringer og kan købes samlet eller hver for sig.

Som travl lærer er det dejligt med et materiale, hvor alt ligger klart, og selv tusser til skrivepladerne følger med. Som dansklærer overvejer jeg helt naturligt, hvordan jeg overfører det, der arbejdes med i serien til min danskundervisning. I materialebeskrivelsen kan jeg imidlertid læse, at ”Glidebaneserien” er tænkt som et ”suppleringsmateriale” til især resursecenteret og specialundervisningen eller til vikartimen. Personligt vil jeg ikke give materialet til en vikar, medmindre denne har mulighed for forberedelse. Selvom demonstrationsvideoerne og lærervejledninger er gode og grundige, vil jeg som dansklærer have behov for at sætte mig ind i de forskellige baner, før jeg arbejder med dem i skolen.