Debat

Hvis læreren giver udtryk for, at elevens perspektiv ikke er relevant, er det klart, at der opstår uro og modtand blandt os elever, skriver Laura Drachmann.

Danske skoleelever: Kære lærer, udvis respekt - så gør vi det samme over for dig

Jeg oplever desværre for ofte, at eleverne får skylden, når lærernes autoritet er udfordret. Det er problematisk, at vi elever gøres til modstanderne i en ellers fælles kamp for et bedre undervisningsmiljø, skriver elevformand Laura Drachmann Poulsen.

Publiceret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

I elevers skoledag spiller læreren en central rolle. Det er ikke bare vores lærer, der underviser os. Læreren er også med til at forme vores undervisningsmiljø, som er afgørende for vores trivsel. Læreren er en nøgleaktør i vores daglige skoleliv, og vedkommendes tilgang til undervisningen og fællesskabsdannelsen, spiller en afgørende rolle for, hvordan vi, elever, oplever vores skolegang.

Det blev for mig bekræftet i forrige weekend, da Danske Skoleelevers afholdt vores årlige Landskonference. Her mødtes elever fra vores medlemselevråd for at diskutere og vedtage politik.

Her blev det klart for mig, hvor mange af de deltagende elever, der havde et perspektiv på, hvordan de oplever en god lærer. Der kom mange forskellige fortællinger om mødet med en god lærer, og de mange anekdoter understreger, at vi elever er vidt forskellige. Derfor er det afgørende, at vi møder forskellige lærere igennem vores ti år i folkeskolen. Forskellige lærere kan tilgodese forskellige behov og muliggør, at vi oplever og indgår i folkeskellige relationer.

At blive mødt med respekt

Forventningerne til en dygtig lærer spænder bredt, men jeg mærkede tydeligt på deltagerne på Landskonferencen, at den gode lærer ikke bare er den, der kan opretholde ro og levere høj faglighed med en ‘kæft, trit og retning’ -tilgang til undervisning.

For os elever betyder det langt mere, at vi bliver mødt af en lærer, der skaber nysgerrighed og inspirerer og engagerer os. For vigtigere end kæft, trit og retning er det, at skoledagen er meningsfuld, og at vi elever bliver inddraget aktivt i undervisningen.

At blive mødt af respekt, er afgørende for vores lyst til læring. Gensidig respekt i relationen mellem elev og lærer bør altid være bærende - også i skolen. Når lærere møder os med respekt, skabes positive relationer, der gør det muligt for os at udfordre os selv fagligt. Det undervisningsmiljø, der opstår i klasselokalet, er afgørende for vores fremtid og præger, hvordan vi interagerer med hinanden uden for skolen.

Elever bliver gjort til modstandere

Desværre oplever jeg for ofte, at eleverne får skylden, når lærernes autoritet er udfordret. Det er os, der er de uartige, som bør lære at slå bagdelen i sædet, rette blikket stift og interesseret mod undervisningen og holde vores kæft. Det er problematisk, at vi elever gøres til modstanderne i en ellers fælles kamp for et bedre undervisningsmiljø.

Positive undervisningsmiljøer er nøglen til, at vi som elever har respekt for vores lærere og en oprigtig lyst til at deltage aktivt i undervisningen. Når respekt er gensidigt, føler vi os motiverede til ikke kun at vise respekt for vores lærere, men også for vores medelever.

Helt simpelt kan man sige, at hvis læreren giver udtryk for, at elevens perspektiv ikke er relevant eller ligefrem ligegyldigt, er det klart, at der opstår uro og modtand blandt os elever. Respekt avler respekt, så oplever du, at dine elever ikke lytter til, hvad du siger, vil jeg foreslå, at du vender situationen om, og spørger dig selv: Lytter jeg selv? Dialog og samarbejde er grundlæggende værdier i det danske samfund – det er værd at bruge tid på at give de værdier godt videre.

Jeg håber, at flere lærere vil tage initiativ til at inddrage os elever mere aktivt i undervisningen. For den respekt, vi viser vores lærere, og den relation, der opstår mellem lærer og elev gennem dialog og samarbejde, er afgørende for det gode undervisningsmiljø. Vi skal arbejde hen imod et undervisningsmiljø, hvor lærerens autoritet er bygget op omkring en fælles forståelse og positive relationer mellem lærer og elever.

Deltag i debatten - send dit indlæg på 400-600 ord til debat@folkeskolen.dk