Anmeldelse:

At undervise nyankomne ... ja, men hvordan?

I dialog med sit yngre, uerfarne lærer-jeg besvarer forfatteren de spørgsmål og italesætter den følelse af utilstrækkelighed, som de fleste, der har undervist nyankomne elever, vil kunne genkende. Man efterlades både klogere, konkret inspireret og med mod på at udvikle sin egen undervisning.

Publiceret

Fakta:

At undervise nyankomne - Metoder, refleksioner og erfaringer

Forfatter: Anna Kaya
Danske fagkonsulenter: Christine Worm og Lone Wulf

349,95 kroner

222 sider

Akademisk Forlag

 

Hvordan underviser man, så elever med vidt forskellige baggrunde, sprog, forudsætninger og skoleerfaringer kan udvikle deres andetsprog og deres faglige viden samtidigt?

For (en del) år tilbage ville man måske have kaldt dette for et 64.000-kroners spørgsmål. Ja, bortset fra at det korte, klare svar, der havde udløst den store Kvit eller dobbelt-gevinst, næppe kan formuleres. Ikke desto mindre er spørgsmålet ét, som undervisere af nyankomne elever må stille sig selv løbende og forsøge at besvare gennem valg af undervisningens indhold og tilrettelæggelse. Alle, der har undervist i modtagelsesklasser eller andre modtagetilbud ved, at det er en kompleks opgave, og det er den udfordring, som forfatteren til den fine bog 'At undervise nyankomne' adresserer.

Forfatteren har undervist i svensk som andetsprog i mange år, og hun lader hvert kapitel tage afsæt i sine egne erfaringer, spørgsmål og faglige frustrationer, både som ny andetsprogslærer og i sin fortsatte undervisningspraksis:

Hvad skal eleverne lære, og hvordan skal jeg undervise, så de lærer det? - Hvordan skal jeg lære elever at læse på et sprog, de ikke behersker? - Hvordan skal mine elever kunne læse og forstå teksterne i de lærebøger, der anvendes i de almene klasser? - Hvordan skal jeg anvende alle elevernes sprog som resurse, når jeg ikke kan deres sprog? - Hvordan ved jeg, om min undervisning er effektiv? Og så videre.

Ved at reflektere over og dele ud af sine mangeårige erfaringer og store viden om andetsprogstilegnelse forsøger hun at besvare sine egne spørgsmål og kommer derigennem rundt om de væsentligste aspekter af arbejdet med nyankomne elever med fokus på selve undervisningen.

De nyankomne elever har nemlig ikke tid til ineffektiv undervisning. De skal tilegne sig et nyt sprog og samtidig udvikle samme færdigheder som alle andre elever i skolen - på det nye sprog vel at mærke. Og bogens centrale budskab er da også klart: for at kunne undervise i og støtte eleverne i dette store arbejde må man vide, hvem de er, og hvad de kan. Undervisningen skal være fagligt og kognitivt udviklende for alle og forventningerne høje, og undervisningen må derfor bygge på elevernes allerede eksisterende erfaringer og viden, så alle deres sproglige og faglige resurser kommer i spil.

Fra dette perspektiv bliver de væsentligste aspekter af basisundervisningen udfoldet: Behovet for meningsfuld, struktureret og varieret undervisning, den afgørende betydning af stilladsering og modellering, læsning og skrivning, sprogudviklende fagundervisning, planlægning af sproglige mål og flettet ind i det hele: synet på flersprogethed som en resurse og vigtigheden af at inddrage elevernes samlede sproglige kompetencer til læring af både andetsprog og fag.

Ambitionen og passionen er stor, men aldrig på en måde, der tager pusten fra læseren. Det er tværtimod svært ikke at lade sig smitte af det store, faglige engagement og den samtidige ydmyghed over for opgaven, og forfatterens dialog med sit eget yngre, uerfarne lærer-jeg efterlader et trygt rum til masser af faglig tvivl og fejl undervejs.

Som at have en samtale med en dygtig, erfaren teammakker, der både beriger, udvikler og opmuntrer til at afprøve nye veje og aktiviteter.

Samlet fremstår bogen som en kompetent og troværdig indføring i god undervisning af nyankomne. Formen er til tider lige vel snakkende, men den er til gengæld letlæst og inddragende gennem et velfungerende samspil med masser af undervisningseksempler, gode idéer, refleksioner og teoretisk velfunderede begrundelser. Som at have en samtale med en dygtig, erfaren teammakker, der både beriger, udvikler og opmuntrer til at afprøve nye veje og aktiviteter.

Den australske professor Pauline Gibbons arbejde med blandt andet sprogets plads i fagundervisningen og stilladsering som afgørende metode ligger som et solidt fundament under det hele, og hendes forskning og aktiviteter inddrages eksplicit undervejs. Bogen taler derfor også godt sammen med de danske bøger ´Broen til fagsproget´ (Thise & Viljen, 2019) og ´Flere sprog i læringen´ (Holmen & Thise, 2021), som har sat store og vigtige aftryk inden for dansk som andetsprogsfeltet i de seneste år. Hvor disse bøger også taler ind i det almene flersprogede klasserum, er denne bog målrettet undervisning af nyankomne elever. 

En uforbeholden anbefaling herfra til alle, som underviser elever og kursister, der er nye i Danmark.

Jeg vil også fremhæve Christine Worms og Lone Wulfs dygtige tilpasning af tekst og indhold til danske skoleforhold. Denne bearbejdning gør bogen endnu mere relevant, tilgængelig og kærkommen. En uforbeholden anbefaling herfra til alle, som underviser elever og kursister, der er nye i Danmark.