Anmeldelse

Igen et pletskud til danskundervisningen

Nyt dansksystem til mellemtrin er aldeles fremragende og bygget op så eleverne både træner gruppearbejde og får en bog med sig videre som minde om det, de har lært og læst. Vær dog opmærksom på, at læsningen skal trænes på anden vis.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Safari 3 - På opdagelse i tidens tekster

Forfatter: Trine May

Fællesbog: 261,25 kroner, 200 sider

Scrapbog: 92,50 kroner, 72 sider

Lærervejledning: 686,26 kroner, 152 sider

Dansklærerforeningens Forlag

Safari er et nyt danskbogssystem til mellemtrinnet. Safari 3 er til 3. klasse. Systemet præsenterer eleverne for nyere tekster i forskellige genrer og modaliteter.

Det er i sandhed en safari, de tages med på, gennem æstetiske tekster, fagtekster og brugstekster. De tre forskellige former for tekster er nogenlunde ligeligt repræsenteret i systemet, med en lille overvægt på litteratur. Bogens brug af de fire teksttyper lægger sig således op ad kravene i fælles mål.

Inden vi dykker lidt mere ned i det konkrete indhold, skal nævnes at systemet til 3.klasse består af en grundig og udførlig vejledning til læreren. Her er alt hvad hjertet kan begære af didaktiske tanker, fagligt indhold, kopiark og struktur for de forløb, der er i de enkelte kapitler.

Til eleverne er der en fællesbog og en scrapbog. I fællesbogen finder man de tekster og opgaver man skal arbejde med. Opgaverne er af forskellig art, og kan både være noget man skal tale om i grupper, noget man skal skrive i en foldebog og en hel masse andet. I scrapbogen skal eleverne også arbejde med teksterne på forskellige måder. Her er for eksempel opgaver hvor man skal tegne personer fra en af historien, sådan som man forestiller sig at de ser ud. Man skal skrive beskrivelser af sin gruppe, klippe ud fra kopiark og sætte ind. Når man er færdig med scrapbogen, er den, som der står på første side, ”… et fint minde om alle de oplevelser, du fik da du gik på opdagelse i tekster i 3.klasse.”

Fællesbogen indledes med et introkapitel hvor eleverne præsenteres for hvad der skal ske i bogen, og hvilke typer af tekster de skal møde. Der er også en liste med forskellige små piktogrammer der bruges igennem hele bogen. Således kan alle se hvornår de skal arbejde alene, med en makke, i en gruppe, i klassen og i scrapbogen.

Der lægges op til at der arbejdes i grupper gennem hele systemet. Gerne en gruppe pr. kapitel. Eleverne skal igennem gruppearbejdet arbejde med to måder at samtale på: ”Start på skift” og ”Bordet rundt”. De er forklaret i lærervejledningen, og kan med fordel trænes, bruges og dyrkes over længere tid som afsæt for gruppearbejde.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i en helt fast struktur, der består af tre dele. først kommer "oplev og undersøg". Her er eleven modtager af en tekst en anden har skabt. Eleven skal opleve teksten og undersøge den. Anden del hedder "Selvskab". Den særegne stavemåde, viser at det er her eleven selv skal skabe. Nu er det eleven der er afsender, og skal skabe tekster. Tredje del er "Den store tilbagedyst" (tak for ordspillet, Trine May). Denne del afslutter alle kapitler, og er et tilbageblik på hvad man har lært og oplevet. Hver af de tre dele har sin egen farve, så alle kan se hvor på rejsen man befinder sig på et givent tidspunkt.

I alle kapitler er der også sider om sprog og grammatik. Der arbejdes ud fra tanken om at dette arbejde skal være kontekstbaseret, og indgå i det andet arbejde. Man kan eventuelt vælge at lade arbejdet fra Safari 3 danne grundlaget for det øvrige sproglige og grammatiske arbejde. Der fokuseres i 3. klasse på udsagnsord, navneord, tillægsord, positive og negative neutrale ord, ord der forstærker, ord der skifter ordklasse, synonymer, tidsangivelser og fagudtryk. Alt dette kan så indgå i arbejdet med teksterne og i skabelsen af de tekster som eleven laver i løbet af tredje klasse.

Systemet er tydeligt gennemtænkt og gennemarbejdet

Hvis man bruger hele bogen, kommer eleverne til at producere en lydfortælling, en skriftlig fortælling, et billedbogsopslag, en berettende tekst om Ole Lund Kirkegaard, en beskrivende tekst om elevens familie, en folder om SoMe, et skilt og en ABC-bog om tekster.

Måske sidder dansklæreren nu og tænker 'Er det kun tekstarbejde, der er i den bog?' Det korte svar er ja. Det lidt længere er at Safari 3 handler om de tre kompetenceområder fortolkning, fremstilling og kommunikation. Kompetenceområdet læsning er man nødt til at arbejde med sideløbende. I lærervejledningen til Safari3 foreslås det at man arbejder med læsning med materialet Læs!Læs!Læs! – man kan dog arbejde med læsning på den måde man plejer, hvis man ikke har begge systemer.

Systemet er tydeligt gennemtænkt og gennemarbejdet, som dansklæreren er vant til med andre materialer fra forfatterens hånd. Det hele præsenteres i lækre opsætninger med varierede illustrationer, der passer til teksterne. Den store variation er en klar fordel; der er noget for en hver smag, vil jeg mene. Så står man på skolen og skal have nyt materiale til at dække den del af danskfaget, der ikke er læseundervisning, får man med Safari 3 et virkelig relevant bud på et sådant. Det er bare at pakke kufferten og tage på opdagelse. God rejse.

Powered by Labrador CMS