Forskning

"Det er en af den slags undersøgelser, som rejser flere spørgsmål end den besvarer. Men jeg synes vi skal lægge mærke til, at drengene faktisk læser bedre på skærm", siger professor Jeppe Bundsgaard.

Forskning: Danske drenge læser bedre på skærm end på papir

To forskere konkluderede forrige tirsdag, at ePirls-undersøgelsen viser, at man skal holde igen med undervisning på skærm i dansktimerne. Men en tredje forsker peger på, at et langt vigtigere resultat af undersøgelsen er, at danske drenge faktisk læser bedre på skærm.

Publiceret

Delt 4. plads i Epirls

14 af de over 50 lande, der deltog iPirls 2016, deltog også i den nye ePirls, der undersøger elevernesevne til at læse fagtekster i et simuleret onlinemiljø. Der varintet generelt internationalt billede af, om eleverne læste bedreeller dårligere på skærm. Men i syv lande, herunder deskandinaviske, og særligt i Danmark, læste eleverne signifikantbedre elektronisk. Ligesom i Pirls læser pigerne i de fleste landebedre end drengene også elektronisk. Men i tre lande - herunderDanmark - læser drengene på samme niveau, når de læser elektronisk.Særligt de danske drenge læser simpelthen bedre elektronisk end påtrykt papir. Det betød, at Danmark lå på en delt 4. plads sammenmed Sverige og USA blandt de 14 deltagende lande i ePirls.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Professor ved DPU Jeppe Bundsgaard undrede sig noget, da han i forrige uge læste Politikens dækning af en undersøgelse lektor emeritus Jan Mejding og Katja Neubert har foretaget på baggrund af resultaterne af den internationale læseundersøgelse ePirls. Jan Mejding maner nemlig til besindighed i forhold til at bruge computere i undervisning og hjemme, fordi han i ePirls-resultaterne ser en sammenhæng mellem stor brug af computer og dårlige læseresultater.

"Vi ved ikke, hvorfor drengene læser bedre på skærm i undersøgelsen - og derfor faktisk læser ligeså godt som pigerne. Jeg er ikke enig i hypotesen om, at det bare handler om, at de synes computere er mere spændende, for erfaringen er, at børn synes, at computere er nøjagtigt ligeså kedelige, hvis opgaverne ikke er spændende", siger Jeppe Bundsgaard.

Jan Mejdings anbefalinger i Politiken bygger på den iagttagelse, at der er en sammenhæng mellem læselyst, tiden brugt på læsning på papir og læsekompetencerne. Den samme sammenhæng findes ikke i forhold til brugen af computere, hvor elever med lille brug af computere og meget stor brug af computere læser dårligere end de elever, som har en moderat brug af computer.

Jeppe Bundsgaard mener, at det er en interessant sammenhæng. 

"Men jeg mener, at det er at stramme den for meget at gøre det til undersøgelsens hovedresultat, at man så skal passe på med for megen brug af computere. Der kan være mange årsager til at børn, som er meget på computere, læser lidt dårligere end dem, der ikke er så meget på computere. Fx at der er mindre voksenopmærksomhed på deres aktiviteter. Man kan måske sige, at undersøgelsen viser, at det ikke er nok bare at putte teknologi ind i skolen. Det giver først gode resultater, når det er en fornuftig brug af teknologi, der finder sted," siger Jeppe Bundsgaard.

Powered by Labrador CMS