Anmeldelse

Grammatikkrydsord
Grammatikkrydsord

Grammatik - learning by doing

Et anderledes træningsmateriale, der forsøger at gøre grammatik sjovt og vise, hvorfor det skal trænes.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sammensætningen er ret speciel, når det gælder et helt materiale, som er opbygget efter grammatisk progression. Hæfterne adskiller sig herved fra en række andre supplerende materialer til dansk grammatik.

Fakta:

Titel: Grammatikkrydsord

Pris: 525

Sider: 75

Type: 4.-5.

Forlag: Forlaget Graff

Pris: 525

Sider: 89

Type: 5.-6.

Læreren vælger, hvilke opgaver de enkelte elever skal arbejde med for at opnå forståelse af ordklasser og deres bøjning. Der trænes i det første hæfte mest i forståelse af ordklasser og i bøjning af navneord, udsagnsord og tillægsord. I det andet hæfte uddybes stoffet fra det første hæfte. Desuden gås der mere i dybden med sætningens led, der arbejdes med grammatiske stavelser, og der er stof om andre ordklasser.

Her findes ikke de lange redegørelser. Vi har at gøre med learning by doing, idet eleverne skal finde sætningsled og bestemte ord, som skal sættes ind i forskellige former for krydsogtværser. Der skal tænkes og forstås, mens man arbejder, og opgaverne giver i sig selv et hint om, hvorvidt man er på rette vej. Et redskab til lærerne er løsningsark bag i hæfterne og et skema til overblik over elevens arbejde med stoffet.

Opgaverne indeholder alt andet end en lang række gentagelser af de samme fænomener. Således skal eleven på en bestemt side finde udsagnsled i en sætning, i den næste sætning søges grundleddet, så gælder jagten omsagnsled til grundled, så genstandsled og så videre. Efter elleve forskellige spørgsmål skal eleven generalisere og svare på, hvilken ordklasse de fundne løsningsord tilhører.

Jeg kan godt lide materialets vinkel, at beherskelse af grammatik kræver forståelse og træning. Der er illustreret med nogle enkelte stregtegninger i en humoristisk stil, men der er ikke strøet sukker på den kendsgerning, at her arbejdes med et vigtigt stof, som skal trænes og læres. Opgaverne minder mig om matematikopgaver, og sådan nogle kan de fleste elever godt se en mening med at løse. Desuden tiltaler det mig, at man bygger på, at nogle elever behøver en del træning, mens andre ret hurtigt forstår, hvordan reglerne er for at udtrykke sig på et korrekt dansk. De elever kan så arbejde med helt andre felter inden for faget dansk.

Powered by Labrador CMS