Anmeldelse

Min allerførste Mango
Min allerførste Mango

To materialer til begyndere i faget dansk

"Min allerførste Mango” og ”Dansk for sprogører 2” byder på store forskelligheder. Det ene er et materiale, hvor det danske sprogs særkender bearbejdes. Det andet lægger mest vægt på børnenes ordforråd.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Dansk for sprogører 2” sigter bredt mod begynder-, special- og tosprogsundervisning og er emneopdelt i nære ting og fænomener, som eleven kommer ud for i sin dagligdag. Under hvert emne er der en række skriftlige opgaver, som eleven skal løse. Øvelserne sigter især på at opbygge et relevant ordforråd og er illustreret med mange farvelagte tegninger. Overskrifter og instruktioner er tydeliggjort med baggrundsfarve. Inden for hvert emne findes vekslende opgavetyper over seks sider.

Fakta:

Titel: Dansk for sprogører 2

Forfatter: Marianne Pedersen

ISBN: 978-87-7719-519-8

Sider: 44

Forlag: Elysion

Titel: Min allerførste Mango

Forfatter: Cecilie Bogh

ISBN: 9788702126648

Sider: 71

Forlag: Gyldendal

Det er nemt at se, hvad meningen med opgaverne er, og de virker relevante for de tosprogede elever. Desuden er der masser af hjælp til forståelse af sproget. Det vil være let for læreren at supplere med gennemgange af stoffet eller små samtaler med de enkelte elever. For eleverne vil de fleste opgaver være lige til at gå til, og der er gjort meget ud af layout og af tegningernes appel. Disse er dog ikke alle entydige. En grøft er tegnet, så man kan se, hvad det er, når ordet står ved siden af. Men tegningen alene kunne lige så godt være en udgravning, en dal eller noget andet.

Når det gælder indskolingen, er jeg i tvivl om egnetheden af materialet. Hvis børnene allerede har ordforrådet integreret, så ville de nyde godt af nye udfordringer som en gennemgående handling eller humor i ord og tegninger – hvilket ville give et problem i forhold til indvandrerbørnenes forståelse. Hæftet anbefales til klasser med stor overvægt af nytilkomne indvandrere, til tosprogsundervisning og til visse former for specialundervisning.

”Min allerførste Mango - Grammatik i indskolingen” er målrettet 1.-2. klasse og tilskynder børnene til at arbejde med den elementære grammatik i praksis og samtidig tilegne sig de grammatiske begreber på både dansk og latin. Siderne er sat overskueligt op og gjort livlige med enkelte farvede kasser og overskrifter. Desuden spiller nogle tegnede små herlige biller en stor rolle med pudsige indslag og spørgsmål til børnene. En del af arbejdet foregår i makkerpar, og til læreren er der små henvisninger nederst på siden til aktiviteter i forbindelse med opgaverne.

I en indskolingsklasse kunne ”Min allerførste Mango” godt være mit valg af skriftligt grundmateriale i en periode. Hæftet byder på en fin blanding af enkelhed tilsat lidt skæg, farver og pjat.

Men to ting undrer mig. Den ene er, at eleverne er nødt til at lære både de latinske og de danske grammatikbegreber, så de kan klare evalueringssiderne. Efter min erfaring fungerer det bedst, hvis læreren vælger begrebssæt i indskolingen og er konsekvent. Den anden ting, der undrer, er valget af typografi, som i nogle af opgaverne er for spinkel og tæt til de mere usikre læsere. Har man en klasse, der er velfungerende og nogenlunde ovenpå rent fagligt, er materialet et fint bud.

Powered by Labrador CMS